Hvordan kan vi tilknytte flere foretak i eksisterende nettbedrift avtale?

Ta kontakt med rådgiver som lager avtale og sender for signering.  Når avtalen er mottatt i signert stand blir foretaket tilknyttet.