Hvordan kan vi tilknytte flere foretak i eksisterende nettbedrift avtale?

Ta kontakt med bmkundesenter@oest.no som lager avtale og sender for signering. Når avtalen er mottatt i signert stand blir foretaket tilknyttet.