Hvordan kapitaliseres renten på Høyrente bedrift?

Renten kapitaliseres årlig.