Hvordan lager jeg lønnslister i nettbedrift?

Opprett en lønnsliste der du først legger inn navn på lønningslisten, fra-konto og betalingsdato. Velg så Legg til ny mottaker for å registrere den enkelte lønnsmottaker i listen. Legg inn beløp den enkelte skal motta i lønn.

Trykk så på knappen Lagre og utfør når du er klar til å utbetale lønn .  Utbetalingene blir registrert og må godkjennes fra Betalinger til godkjenning.