Hvordan legge til ny bruker i nettbedrift

  1. Administrator av nettbedrift registrerer den nye brukeren fra valget «Administrasjon»
  2. Administrator sender beskjed fra nettbedrift fra menyvalget «Meldinger» om at ny bruker er registrert. Gi beskjed dersom ny bruker ikke har BankID.
  3. Når banken mottar beskjed om at ny bruker er registrert aktiveres bruker. Dersom ny bruker allerede er kunde i banken med utgått legitimasjon må banken innhente oppdatert legitimasjon før bruker aktiveres.
  4. Banken gir beskjed om at bruker er aktivert
  5. Administrator setter rettigheter for den nye brukeren

Pris belastes i henhold til prisliste.