Hvordan legger jeg opp faste oppdrag?

Det kan legges opp faste oppdrag både for betaling og overføring. Du får opp et nytt valg i forbindelse med betalingsdato.

Du kan nå velge betalingsdato før eller etter helg/helligdag. Når du godkjenner avtalen for det faste oppdraget er alle fremtidige betalinger på avtalen godkjent, og du slipper å godkjenne hvert forfall for seg.

Ved sletting eller endring av et fast oppdrag blir alle fremtidige betalinger fra oppdraget også slettet/endret automatisk