Hvordan ser man en konto man disponerer

Gå til menypunktet «Kontoer» og velg «kontooversikt». Under oversikt over dine egne kontoer finner du de du har disposisjonsrett over.