Hvorfor er kravene satt der de er for grønt boliglån?

Det er en balansegang om hvor høye krav som skal stilles for at et boliglån skal kvalifisere til grønne lån. Ved å sette kravene høyere enn grunnkravene som norske bygg må oppføres etter, vil vi gi insentiver til å ta et litt mer bærekraftig valg.

Kravene kunne vært høyere, men risikoen ville da vært at terskelen for de fleste blir alt for høy, og at de heller velger et mindre miljøvennlig hus, fordi kostnaden og arbeidsbyrden blir for stor.

Sparebanken Øst vil kontinuerlig jobbe for at grønne boliglån skal være ambisiøse, men samtidig oppnåelige for mange.