Hvorfor gir Sparebanken Øst bort pengegaver?

Gjennom snart 200 år har sparebankene i Norge delt av sitt overskudd for å stimulere til engasjement og utvikling i lokalområdet sitt. Sparebanken Øst viderefører tradisjonen med å ta samfunnsansvar og av å være opptatt av hva som skjer i regionen vår. Gjennom gavefondet Spire bidrar vi årlig med flere titalls millioner kroner til små og store prosjekt og tiltak. Fortrinnsvis for barn og unge, men også tiltak som kommer allmennheten til gode kan få støtte.