Hvorfor kalles det grønt boliglån?

Sparebanken Øst ønsker å bidra til det grønne skiftet, og gjennom å tilby attraktiv finansiering av miljøvennlige og fremtidsriktige boliger kan vi faktisk gjøre en forskjell.

Kravene til grønt boliglån gjør at det må gjøres en ekstrainnsats eller investeres i mer miljøvennlige tiltak enn det som gjøres på standardboliger.