Kan flere disponere en konto

Kontoeier kan oppnevne én eller flere disponenter gjennom en disposisjonsfullmakt. Send sikker e-post fra nettbanken og gi opplysninger om disponent og hvilken konto det gjelder. Disponent må også være kunde i banken.