Kan flere disponere en konto?

Kontoeier kan oppnevne én eller flere disponenter ved å gi en disposisjonsfullmakt. For å bli disponent må kontoeier opprette en disposisjonsfullmakt gjennom å sende sikker e-post fra nettbanken, gi opplysninger om disponent, hvilke kontoer det gjelder og så signere avtalen elektronisk. Dersom disponent ikke allerede er kunde, må et kundeforhold opprettes og legitimasjon fremvises.
Kontoeier kan også ta kontakt med et av våre kontorer for å opprette disposisjonsfullmakt.