Må jeg signere alle dokumentene hver for seg?

Ja, alle dokumentene krever at du signerer hver for seg.

Dokumentene ligger etter hverandre i rekkefølge og du åpner og signerer et og et dokument.