Når får jeg svar på Spire-søknaden?

  • Tildelingsliste offentliggjøres på nettsiden
  • Søkere som får tildeling i første runde, får svar innen 1. juli
  • Søkere som får tildeling i andre runde, får svar innen 1. februar
  • Søker som ikke blir tildelt midler, får ingen videre beskjed om dette
  • Det gis ingen begrunnelse for tildelinger som gjøres