Når går betalinger til andre banker i Norge?

Betalinger og overføringer mellom kontoer i norske banker gjøres 5 ganger i døgnet. Det går ingen overføringer mellom banker i helger og helligdager.

Disse oppgjørene/avregningene har følgende tidsfrister:

Tidspunkt for ferdig oppgjør Tidsfrist for kunder Straksbetaling
07:00 00:00 00:30
10:30 08:45*
12:30 10:00 10:30
15:00 11:30 12:00
17:00 14:00 14:00

* personkunder kl. 08:15