Når kan jeg søke Spire-støtte?

Søknader kan sendes hele året, men behandles kun i forbindelse med søknadsfrister gitt under www.oest.no/gaver/spire