Skilsmisse og kundeforhold

Dersom du og din ektefelle/partner velger å gå fra hverandre er det en del praktiske ting som må ordnes. Det som kalles felleseie skal deles, og det er viktig å skaffe seg en god oversikt over felles økonomi.

Dette er utgangspunkt for delingen
Når dere blir enige om å gå fra hverandre skal formuen fordeles mellom dere, og det vil si at dere må bli enige om hvem som skal overta bolig, bil og andre formuesgjenstander. De fleste velger å blir enige selv om denne fordelingen, men dersom dere ikke blir enige kan det kreves offentlig skifte. Det er nok at den ene av partene krever offentlig skifte.
Som hovedregel skal felleseie deles likt mellom partene – det kalles likedeling. Det er imidlertid noen unntak fra likedelingsregelen beskrevet i Ekteskapsloven. Disse unntakene sier blant annet at det dere eide før ekteskapet ble inngått kan holdes utenfor delingen. Det er også mulig å ha helt eller delvis særeie som innebærer at noe holdes utenfor delingen. Særeier opprettes ved avtale mellom ektefellene eller kan være bestemt av giver i forbindelse med gave eller arv. Før delingen skal hver av dere trekke fra midler til å dekke gjeld som hver måtte ha. Deretter skal dere ha halvdelen av hverandres formue. Delingen skal beregnes på det tidspunktet («skjæringspunktet») som dere flyttet fra hverandre. Du finner nyttig informasjon om deling av gjeld og formue i Ekteskapsloven.

Dette skjer med bankforholdet ved skilsmisse:

  • Dersom dere har blitt enige om fordeling av lån/eiendommer/beløp der den ene skal kjøpes ut må vi ha en skriftlig redegjørelse på hvordan dette skal ordnes.
  • Dersom boligen skal selges kan det være behov for mellomfinansiering for den ene eller begge partene slik at dette må avklares.
  • Dersom dere har barn må vi vite hvordan ansvarsfordeling for barn blir. Skal en av partene betale barnebidrag?
  • Husk å melde flytting – både til Skatteetaten og til oss!

Huskeliste til deg når du skal i banken:

  • Skriftlig avtale om fordeling av lån, bolig og eventuelt beløp for å betale ut ektefelle.
  • Verdivurdering av bolig dersom denne skal selges.

Dette skjer med forsikringsforholdet ved skilsmisse
Det er viktig å ta en gjennomgang av forsikringene deres etter et samlivsbrudd. Vi hjelper dere å sørge for at den som eventuelt blir sittende igjen med boligen forsikrer denne. Andre eiendeler som bil og båt må kanskje også endres og omregistreres. Vi sjekker om det er personforsikringer det må gjøres endringer på i forhold til hvem som står som begunstiget. Husk også å endre på eventuelle forsikringer dere har på jobben.

Hvem opphever ekteskap?
Separasjoner og skilsmisser blir behandlet av fylkesmannen. Du kan lese mer på fylkesmannen.no.