Vi har sendt inn en lønnsfil for første gang, men finner den ikke under registrerte betalinger. Hva er feil?

For å kunne sende en fil må Administrator gi brukeren rettigheter til «lese og registrer» samt «filoverføring». Dette gjøres under «Administrasjon» – «Brukere» og «Kontorettigheter». Hvis rettigheter var satt kan filen være avvist og finnes under «ikke utførte betalinger».