25 millioner kroner til lag, foreninger og stiftelser i 2019

Sparebanken Øst gir 25 millioner kroner i støtte til totalt 74 lag, foreninger og stiftelser på det sentrale Østlandet. Midlene kommer fra bankens overskudd gjennom støtteordningen Spire.

Sparebanken Øst ønsker å bidra til at det blir bedre for barn og ungdom å vokse opp i vår region og støtter tiltak som er rettet mot dem.

– Dette gjør vi gjennom Spire, der midlene i hovedsak er satt av til lag, foreninger og stiftelser innen idrett, kultur, frivillighet og humanitært arbeid. Midlene benyttes til tiltak rettet mot barn og unge, talentutvikling, anlegg og utstyr, sier direktør for samfunnsansvar og kommunikasjon i Sparebanken Øst, Per Øyvind Mørk.

Les pressemelding og Tildelingsliste