DBK Sommercamp 2019

Idrettslagene som vi akkurat har signert nye 3-års avtaler imponerer oss til stadighet. 

Ikke nok med at de jobber med utvikling omkring de tradisjonelle idrettene, de tar også grep for å få i gang gode rammer omkring E-sport. Det arrangeres klubb-kvelder og LAN-helger og på den måten dekkes en enda større andel barn og unge.   De eldre blir heller ikke glemt, for bare noen uker siden  arrangerte flere av «våre» klubber «Verdens aktivitetsdag for Eldre» og var med på å skape et bindeledd mellom generasjonene.

Mange av klubbene står ansvarlig  for aktivitet i skolen og har aktivitetsdager og samlinger i ferier.  En av disse foregangs klubbene er Drammens Ballklubb.  Vi tok en prat med Ola Ekeberg Apenes som kunne fortelle dette om årets sommercamp som starter idag:

For 6. året på rad, arrangerer Drammens Ballklubb i tett samarbeid med næringslivet, kommunen og ikke minst andre idrettslag i Drammen – DBK SommerCamp2019.

En sommeropplevelse for alle

Det er dyrt å reise på leir og andre sommeraktiviteter. Derfor arrangerer vi dette gratis tilbudet slik at alle har anledning til å oppleve og få en uforglemmelig sommeropplevelse.

120 barn fra 4. til 7. klasse får fem dager med variert aktivitet. Flere barn med spesielle behov deltar også og har stort utbytte av tilbudet. Det er godt å se at vi klarer å skape en arena hvor alle på tvers av funksjonsevne og bakgrunn deler felles opplevelser. Dette skal være en arena for mestring, nye vennskap og gode opplevelser sammen med andre barn. Mange får prøve seg på nye idretter i en minnerik sommeruke med aktivitetsglede.

Drammen Turn, Strømsgodset Toppfotball, DHK og Bandyforbundet er blant aktørene fra idretten som er med å skaper en aktivitetsuke for 120 barn hvor glede og vennskap står i fokus. Som aktivitetsledere og trygge forbilder for barna finner vi klubbens egne aktive fotball-gutter og jenter. Sånt blir det god stemning av!

Næringslivet bidrar med ressurser slik at vi kan servere førsteklasses mat og sørge for transport og aktivitet for barna. Skutebrygga, Kiwi Landfalløya, Glitre Energi og IRM-Norge har også i år valgt å støtte arrangementet. Sparebanken Øst er en viktig bidragsyter til klubben som gjør at vi kan skape aktivitet også utenfor klubbens kjerneidretter.

Drammen kommune stiller med  en hel dag på Drammensbadet i tillegg til godt samarbeid med å spre informasjonen om arrangementet til de som trenger det mest.

Samarbeidet er helt avgjørende for gjennomføringen, samtidig som det er en utrolig opplevelse å oppleve hva vi får til sammen. På tvers av klubb og bransje. Ola Ekeberg Apenes, Klubbkoordinator DBK