Det begynner å tære på!

Det er snart ett år siden vi måtte endre måten vi lever på. 

Noen endret mye på sin levemåte, mens andre kunne leve nesten som tidligere. Pandemien har endret samfunnet og våre sosiale liv på en måte som få av oss kunne forestille seg. Jeg er av dem som mener at pandemien vil koste oss dyrt, ikke bare målt i kroner og øre. Mange har virkelig fått erfare pandemiens nådeløshet både direkte og indirekte og den psykiske belastningen av en alvorlig overhengende helsetrussel og omfattende smitteverntiltak kommer nok til å prege oss i lang tid.

Men det er flott å se at vi, til tross for begrensninger og hindringer, er flinke til å ta vare på hverandre. Jeg håper at sommeren 2021 kan bli starten på slutten på pandemien, at vi kan glede oss til økt sosial omgang og redusert usikkerhet i hverdagen. Det hadde vært flott om vi kunne «sluppet ungdommen fri», latt barna få leke og omgås med nærhet og kunne besøke våre eldre uten å bekymre oss for å dra med oss smitte til våre mest sårbare.

Også må vi huske på å ta vare på de som trenger å bli tatt ekstra vare på etter store påkjenninger enten disse har kommet i form av fysiske eller psykiske belastninger, uansett om du er ung eller gammel.

Sparebanken Øst har sett at det er behov for ekstra ressurser, til sosial omsorgsarbeid, til barne- og ungdomsidretten og til kulturarbeid rettet mot barn og ungdom. Banken har derfor satt av midler som kan bidra til at hverdagen blir litt bedre
for mange. Våre allmennyttige gaver vil sammen med de mange ildsjelene i lag og foreninger kunne skape enda bedre og tryggere oppvekstvilkår for de som trenger det mest. Spesielt nå.

Ta vare på deg selv og de rundt deg.

Pål Strand
administrerende direktør
Sparebanken Øst

 

Kilde: Informasjonsbladet Verdier nr 1-21, foto: Elin Eike Worren