Energi fra eikertrakten: Kortreist og miljøvennlig

Eventyret begynte i 2005, da fire Eikerværinger startet det som i dag heter Eiker Bioenergi.

Miljøvennlig oppvarming er i vinden som aldri før, og kanskje spesielt etter enda en tung og kald vinter med høye strømregninger. Ideen er enkel: Miljøvennlig og kortreist energi som også er kostnadsbesparende.

To menn utenfor kontorbygg
Egil Hoen i Eiker Bioenergi og Halvor Vetterstad, vaktmester ved Unicare Hokksund.

Eiker Bioenergi prosjekterer og bygger fyringsanlegg som bedriften både eier og drifter. Anleggene produserer miljøvennlig oppvarming i form av å brenne småflis som varmer opp sirkulerende varmtvann i bedriftens lokaler. Totalt drifter Eiker Bioenergi ni anlegg i Hokksund, Vestfold og Akershus. Hvert enkelt anlegg er behovstilpasset kundenes krav, både hva gjelder tekniske løsninger og estetisk utseende.

– Bioenergi er svært kostnadseffektivt for kunden. Generelt er det billigere å bruke bioenergi enn olje, og med den vinteren vi har hatt nå kan man også spare så mye som 50 % på strømregningen, sier daglig leder, Egil Christopher Hoen.

Årlig leverer Eiker Bioenergi ca. 10 millioner kilowattimer i miljøvennlig oppvarming. Det tilsvarer drivstofforbruket til 1200 privatbiler i året.

Lokal verdiskapning i alle ledd

Anleggene kan sees på som gigantiske vedovner. I stedet for ved, mates ovnene med små flisbiter. Flisen produseres av lokalt tømmer, flises opp og transporteres til nærmeste anlegg. Tidligere hadde de egne flisterminaler og produserte alt på egenhånd. I dag ser de verdien av å bruke nærmeste flisterminal, og benytte seg av lokal og kortreist energi. En annen fordel med bioenergi er at alt trevirke fra skogdriften kan brukes som flisbrensel. Det betyr at tre som ikke er tilfredsstillende nok for andre typer trevirke for skogeierne, likevel får en verdi som miljøvennlig brensel. I løpet av en sesong kan det gå med svært mye flis til Eiker Bioenergi sine ni anlegg.

– En kald vinterdag vil det antakeligvis gå med rundt 150 kubikkmeter flis per døgn fordelt på alle anleggene.

Bioenergi som hovedvarmekilde

Én av de mange fornøyde kundene av denne typen varmekilder, er Unicare Rehabiliteringssenter Hokksund, eller Hokksund Kurbad, som mange lokale kjenner det som. Pål Stenbro ved Unicare forteller at overgangen til miljøvennlig bioenergi har vært både lønnsomt og praktisk for institusjonen.

– Hovedmotivasjonen vår da vi gikk inn i dette spennende prosjektet, var strømsparing, miljøvennlig oppvarming og økonomiske besparelser. Nå har vi hatt bioenergi som
hovedkilde til energi i mange år, og er fortsatt svært fornøyde med avgjørelsen.

Ønsker nye kunder velkommen

I dag er de tre eiere i selskapet: Egil Christopher Hoen, Preben Holter Ellingsen og Ole B. Hoen, men de anslår at bedriften engasjerer omtrent fem årsverk. I tillegg til drift og ledelse, leier de inn andre tjenester som transport, flisproduksjon og driftsansvarlig slik at verdiskapningen også godtgjør andre lokale aktører i området. På spørsmål om hva dagene går med til, svarer Hoen at tiden brukes på å etterse alle anleggene hver uke, i tillegg til å prosjektere nye, spennende anlegg som skal settes opp fremover i Nedre Buskerud og Vestfold.

Flere og flere ser verdien av denne typen energi. Det er spesielt lønnsomt for store aktører som bruker mye penger på for eksempel oppvarming av et stort lokale.