En hjelpende hånd

Gjennom samarbeidet med Frelsesarmeen har vi kommet i kontakt med noe vi mener er et veldig bra prosjekt.

Det er nettverksorganisasjonen Home-Start Familiekontakten (HSF), med egen avdeling i Drammen. HSF ble startet i Norge i 1995 og har nå 37 avdelinger fordelt rundt i Norge. I Drammen er HSF en av Frelsesarmeens viktigste samarbeidspartnere.

Vi er overlykkelig for at Sparebanken Øst støtter HSF Drammen med kr. 200.000, sier Britt Karin Ohldieck i HSF Drammen.

Det er hjelp å få om du trenger det!
Det å være foreldre er en stor livsoppgave. Dagens samfunn med stadig økende press om å prestere både på jobb og hjemmebane kan være vanskelig for mange å takle. Mange har ikke nettverk med familie eller venner som man kan diskutere de ulike utfordringer man står overfor som foreldre i barnets startfase. Dette har HSF ønsket å gjøre noe med, og tilbyr småbarnsfamilier støtte og rådgivning fra folk som selv har foreldreerfaring.

HSF har et gratis og frivillig tilbud til familier med minst ett barn under skolealder og som trenger litt støtte og veiledning i hverdagen. Deres målsetning er å styrke foreldrene til å bli trygge i omsorgsrollen, senke stress og skape en utvidelse av familiens nettverk. Dette gjør de  gjennom støtte, avlastning og rådgivning i alle aspekt av barnets oppdragelse.

 

Dette kommer til å utgjøre en stor forskjell for vårt arbeid og de tilbud vi kan gi til dem som trenger det.  – Britt Karin Ohldieck

Basis i frivillighet
Frivillige personer, såkalt familiekontakter, med varme, trygghet og engasjement kommer på hjemmebesøk en gang i uken i opp til fire timer. De frivillige går gjennom et opplæringsprogram med veiledning og får oppfølging gjennom deltakelse i faglige og sosiale nettverksgrupper. De er underlagt taushetserklæring og må avgi politiattest. Har forskjellig bakgrunn og alder, men felles for dem er at de har tid og lyst til å være regelmessig sammen med småbarnsfamilier.

Hvem får hjelp
Å være småbarnsforeldre er både fantastisk og krevende. Hvis du ikke har familie i nærheten som kan avlaste eller nære venner å snakke med om gleder, sorger og utfordringer, kan du få hjelp hos HSF. Du knytter kontakt med en som har vært i samme situasjon og som kan gi deg råd og praktisk hjelp. HSF tilbyr et sikkert og frivillig kontaktpunkt og det er opp til hver enkelt familie å søke om å bli med i programmet.  I en seks måneders periode får de ukentlige hjembesøk på to til fire timer. Ofte kan det være små grep som skal til for at hverdagen blir enklere.

Er du en familie eller frivillig som ønsker å vite mer om HSF, kan du ta kontakt på e-post eller lese mer på deres nettside.