Fornyer avtaler med idrettslagene

Aktive barn og unge skaper aktive og gode samfunn. Dette er noe vi brenner for og vi har derfor forlenget avtalene med 8 idrettslag.

Aktive og glade barn og unge er noe vi alle liker!  Som bakteppe for all aktivitet på baner og i haller finner vi folkene som administrerer og gjennomfører treninger, cuper, jobber med anleggsutbygging og  vedlikehold og holder utstyret i orden.

Selv om det er mange frivillige som jobber gratis  i de forskjellige idrettslagene og i lokalområdet for øvrig er det godt for klubbens planlegging av fremtidig aktivitet, å ha et forutsigbart økonomisk fundament.  Det er her Sparebanken Øst kommer inn.  Vi har nå signert nye treårs avtaler med 8 av de største idrettslagene i Drammen, Øvre og Nedre Eiker.  Dette er en forlengelse av avtalene vi inngikk med de samme klubbene i 2016.  Avtalen inkluderer alle gruppene i de ulike idrettslagene, også E-sport, og omfatter så mange som 10.000 barn og unge.

  • Drammens Ballklubb
  • Eiker Kvikk Idrettsforening
  • Hokksund Idrettslag
  • Idrettsforeningen Birkebeineren
  • Mjøndalen Idrettsforening
  • Ski og Ballklubben Skiold
  • Solberg Sportsklubb
  • Åssiden Idrettsforening

Vi har i tillegg avtaler med Konnerud IL og Vestfossen Idrettsforening som fortsatt er løpende.

Vi har stor respekt for arbeidet som legges ned i de lokale klubbene.  Deres ambisjoner og visjoner er gode og danner grunnlaget for sosial og fysisk vekst blant dagens og morgendagens barn og unge i vår region.  De langsiktige klubbavtalene gir oss mulighet til å følge barn og unges aktivitetstilbud i regionen, og det er en glede å se hvor høyt aktivitetsnivået virkelig er.  De mange arrangementene involverer hele lokalmiljøet i sunne og sosiale omgivelser med gode voksne forbilder.

Helt siden 1843 har Sparebanken Øst vært med på å bygge lokalsamfunnet stein på stein. Vårt hovedfokus er å hjelpe barn og unge slik at de kan få mulighet til å oppfylle drømmene sine.

Hvert år gir Sparebanken Øst millioner av kroner tilbake til lokalsamfunnet. Vi støtter små og store prosjekter med midler fra vårt samfunnsutbytte. Pengene går blant annet til barn og unge som er med i idrettslag, korps, teater og annet foreningsliv. Vi støtter også unge mennesker som ønsker å satse på idrett eller kultur, og vi gir også midler til en rekke andre allmennyttige formål.

Trenger ditt lag eller forening penger til et prosjekt eller aktivitet har vi to åpne søknadsrunder i året.  Se om du kan søke midler hos oss på www.oest.no/gaver