Gir 12,6 millioner i støtte til lag og foreninger

Har laget eller foreningen som ditt hjerte brenner for søkt om penger?

Totalt 44 lag og foreninger på det sentrale Østlandet står på listen denne gangen. Midlene kommer fra bankens overskudd gjennom støtteordningen Spire.

Sparebanken Øst ønsker å bidra til at det blir bedre for barn og ungdom å vokse opp i vår region og støtter tiltak som er rettet mot dem.

– Dette gjør vi gjennom Spire, der midlene i hovedsak er satt av til lag og foreninger innen idrett, kultur og frivillighet. Midlene benyttes til tiltak rettet mot barn og unge, talentutvikling, anlegg og utstyr, sier direktør for samfunnsansvar og kommunikasjon i Sparebanken Øst, Per Øyvind Mørk.

Frelsesarmeen

Banken har funnet en svært god samarbeidspartner i Frelsesarmeen i Drammen, Nedre Eiker og Øver Eiker.

– Vi har inngått et spennende og nyttig samarbeid med de tre lokallagene til Frelsesarmeen, sier Mørk. Avtalene løper til og med 2021.

Frelsesarmeen skal benytte midlene til velferdsarbeid for mennesker i ulike livssituasjoner.

Tre store enkeltprosjekter

Denne gangen er det tre store enkeltprosjekter som får tildelt betydelige midler:

  • Lier, Drammen, Nedre Eiker, Øvre Eiker og Modum kommune får 3,2 millioner kroner til basestasjon for mobildekning i Finnemarka.
  • Konnerud Idrettslag får 1,2 millioner kroner til nytt snøproduksjonsanlegg
  • Norges Skøyteforbund, hurtigløp, får 1 million kroner til sitt talentutviklingsprosjekt

Gammel tradisjon

Sparebanken Øst sine gavetildelinger har tradisjon tilbake til 1800-tallet, og i alle disse årene har en betydelig del av sparebankens overskudd blitt ført tilbake til lokalsamfunnet.

– Sparebankene er den mest sentrale private bidragsyteren til kultur, idrett og frivillighet. Hundrevis av små og store prosjekter drives og nyter godt av støtten de får fra sin lokale sparebank, avslutter Per Øyvind Mørk.

Trenger ditt lag eller forening penger til et prosjekt, arrangement eller til utstyr?  Vi har to åpne søknadsrunder per år og neste frist er 1. november.  Sjekk kriterier og søk her.

Se tildelingslisten