Hva er BankID og hvordan brukes det?

Vi gir deg innsikt i både hva BankID er og ikke minst, hvordan du bruker det.

Tidligere identifiserte vi oss med pass, førerkort eller bankkort med bilde, og når vi skulle signere på dokumenter, kjøpe-kontrakter og vilkår, brukte vi penn. I dag benytter mange av oss BankID til signatur og legitimasjon

BankID har fått en stor plass i samfunnet vårt, som en elektronisk signatur som bekrefter at du er den du utgir deg for å være. Vi benytter BankID til å signere viktige dokumenter som har stor økonomisk og personlig betydning for oss, for eksempel for å ta opp lån i banken, pantsette eiendom, signere på skattemeldingen, gi fullmakter, bestille varer og signere kontrakter.

Den omfattende bruken av elektronisk identifikasjon og signatur innebærer også at dersom sikkerhetselementene for bruk av BankID kommer i feil hender, kan det være svært alvorlig for den det gjelder. – Overlater man bruken av BankID og passord til andre, så gir man ikke bare tilgang til nettbanken, men også til skatte- og helse- opplysninger, innlogging på Nav og andre offentlige steder, og adgang til å søke om lån og signere dokumenter i ditt navn.

BankID, BankID-app og kodebrikke

Innlogging og signering med BankID krever et personlig BankID-passord, samt en kodebrikke som genererer en engangskode som stadig endres. – Et alternativ som mange benytter seg av er BankID-app. Da slipper man å bruke en kodebrikke hver gang man skal logge seg inn. Det er fortsatt viktig at kode- brikken passes godt på, og oppbevares på et trygt sted. Du vil trenge kodebrikken igjen når du for eksempel bytter mobil.

BankID utstedes av banken og kan bestilles i nettbanken, forutsatt at du er legitimert med gyldig pass i banken. Alle dokumenter kan signeres elektronisk med BankID, så lenge den som ber om signaturen har en e-signeringsløsning. Praktisk skjer dette ved at den som ber om signaturen laster opp et dokument, og den som skal signere blir varslet enten via e-post eller SMS. Personen som skal signere bekrefter identiteten sin gjennom bruk av sin personlige BankID. Når dokumentet er signert er det tilgjengelig både for avsender og for underskriver i et digitalt arkiv.

Sikker bruk av BankID

Så lenge BankID brukes riktig, er det en sikker, praktisk og effektiv måte å identifisere seg, og inngå avtaler på. I motsetning til en underskrift med penn, er den vanskelig å forfalske, og det er heller ikke mulig å gjøre endringer i dokumentet etter at det er signert. – Så lenge det er deg, og ingen andre som bruker din BankID, er du trygg. BankID er på mange måter porten til lommeboken din og en rekke sensitive personopplysninger. Enkelte med uærlige hensikter kan derfor forsøke å lure deg til å gi fra deg sikkerhetselementene som gjør bruken av din BankID mulig, vi minner derfor på:

Ikke del passord og kode med noen!

Både kodebrikke og passord er strengt personlig og må aldri deles med noen, verken dine nærmeste, banken eller politiet. Utgangspunktet er derfor at du selv blir ansvarlig for et eventuelt økonomisk tap som følge av at du har delt informasjon om passord og kode til andre. – Vi har dessverre enkelte kunder som har opplevd å bli svindlet ved at noen har ringt og utgitt seg for å være fra banken, lurt til seg koder og passord, og deretter tappet kundens konto for penger.

Du skal vite at banken aldri har behov for opplysninger om personlige sikkerhetselementer for å bistå kundene.

Dersom du blir oppringt og bedt om å dele passord og koder, er det tale om bedrageriforsøk, uansett hvor troverdig det kan virke.

Gi fullmakt til en disponent

Sykdom, livsfase eller andre forhold kan føre til at man i perioder kan bli nødt til å be om hjelp fra nære familie-medlemmer for å gjøre nødvendige ærender i nettbanken. Det å dele sin personlige BankID med andre er ikke i tråd med avtalevilkårene for bruk, og banken blir nødt til å sperre kontoen.

– Det kan skape store problemer for kunden, som blant annet vil bli utestengt fra innlogging også på andre arenaer enn i nettbanken.

– Selv om det er sjeldent, har vi dessverre også eksempel på at kundene har blitt lurt på denne måten, for eksempel ved at nærstående har tatt opp forbrukslån i kundens navn. Hvis man synes det begynner å bli vanskelig å håndtere BankID og nettbank selv, finnes det alternative måter å løse dette på som ikke er i strid med avtalevilkårene for BankID.

– Det vanligste er å gi noen fullmakt til å disponere kontoen. Disponenten kan hjelpe med å betale regninger fra sin egen nettbank, og kan få kort tilhørende kontoen for å bistå med innkjøp.

Banken vil hjelpe deg å finne gode løsninger hvis du trenger bistand for å bruke nettbanken.

Kilde: Informasjonsbladet Verdier 1/21