Langsiktig avtale med Frelsesarmeen

Siden desember 2016 har Sparebanken Øst hatt samarbeid med Frelsesarmeen i Drammen, Nedre Eiker og Øvre Eiker.

Bakgrunnen er at mange familier har svært dårlig økonomi, lite mat og lite å gi til sine barn. Vi bidrar til at barn- og ungdom skal få det lille ekstra i hverdagen. Både mat og kulturelle opplevelser.

Bilde av Wenche Skaug Flata

«Pengestøtten kom som en stor overraskelse på oss. Vi ante faktisk ingenting. Dette er veldig flott, og pengene går direkte til vårt velferdsarbeid.»

– Wenche Skaug Flata

Frelsesarmeen har som overordnet mål å hjelpe mennesker med ulike behov ved å være et supplement til det offentlige hjelpeapparatet. Brukergruppen er svært sammensatt. Barnefamilier, arbeidsledige, enslige forsørgere, innvandrere og rusmisbrukere. I våre samtaler med representanter for organisasjonen avdekket vi raskt at den største utfordringen er penger til mat. De deler ut matposer til mange trengende mennesker flere ganger pr. måned. Nylig inngikk vi et langsiktig samarbeid med de lokale korpsene, hvor bidraget skal gå til utdeling av matposer.

Totalt vil Sparebanken Øst bidra med 2 millioner til Frelsesarmeen i nåværende tre årsperiode. Vårt hovedmål for samfunnsutbytte er «ønske om å utgjøre en forskjell». Frelsesarmeen gjør en flott jobb og vi er stolte over å være samarbeidspartner til organisasjonen.