Nå skal det bli tryggere å ferdes i Finnemarka

604 meter over havet - på Trettekollen som ligger på grensen mellom Lier og Nedre Eiker skal det bygges en mobilmast.

Med fri sikt over store områder i de fem kommunene Drammen, Nedre Eiker, Øvre Eiker, Modum og Lier vil en slik basestasjon gi etterlengtet mobil dekning til store deler av Finnemarka. En sikkerhet for både turgåere som bruker marka og for beredskap og samfunnssikkerhet.

En slik mobilmast koster penger, mange penger både å sette opp og å drifte. Ingen av teleoperatørene er villige til å påta seg risikoen med kostnaden ved etablering av en basestasjon i Finnemarka. Til det er det kommersielle grunnlaget for spinkelt. I tillegg er området stort og favner fem kommuner. Da er det ikke lett å få fordelt kostnadene. Sparebanken Øst fikk høre om saken og begynte å undersøke muligheter og behov. Det er mange brukere av Finnemarka. Det er et turområde for store deler av befolkningen både sommer og vinter, og kommunene har et løypesamarbeid i samme område. Mobildekning i Finnemarka vil gi økt sikkerhet både for de som benytter marka til rekreasjon og de som utfører arbeid i området. Det er derfor en glede for oss å kunne gi penger til et så viktig og bra prosjekt.

Vassdragsteknisk ansvarlig ved Glitre vannverk uttaler også at dette vil være positivt, siden dam-eierne får muligheten til å sette opp varslingsinstrumentering ved dammene. Og når det gjelder varsling av brann eller ulykker, vil responstiden for nødetatene kunne reduseres betraktelig i og med at kontakt med personer i området blir mulig.

Tre personer står ute med gavesjekk og smiler
Fra venstre: Kjell Engen fra Sparebanken Øst, Gunn Cecilie Ringdal (H) ordfører i Lier og Per Øyvind Mørk fra Sparebanken Øst.

Tirsdag 3.juni ble det kjent at vi ønsker å bidra med 3,2 millioner kroner til prosjektet. Gaven gis for å få ført frem strøm til basestasjonen på Trettekollen. Det er Lier kommune som håndterer saken på vegne av de fem involverte kommunene, og Lier Eiendomsselskap KF som skal stå som ansvarlig for gjennomføring av prosjektet. Det er allerede god dialog med Telenor og Telia som vil være operatører.

Gaven ble gitt under en mottakelse på Eiksetra, og her deltok ordførere og varaordførere fra alle de fem kommunene. Eiksetra er en betjent turisthytte med mye aktivitet for barnefamilier, skoleklasser, Turistforeningen og folk flest. Mobildekning har stått øverst på vertskapets ønskeliste i lang tid.

Hvert år gir Sparebanken Øst millioner av kroner tilbake til sitt lokalsamfunn. Vi støtter små og store prosjekt mer midler fra vårt samfunnsutbytte, som er en del av bankens overskudd. Du kan lese mer om hvilke prosjekter vi støtter og hvem som har fått penger de siste årene på oest.no/gaver