Nasjonalt ressurssenter for døvblinde

Beskjedent og litt tilbaketrukket - i stille og idylliske omgivelser på Konnerud finner vi Eikholt.

Senteret som ble åpnet av Kong Olav i 1980 har gjennom snart 40 år vært med på å gi økt livskvalitet til døvblinde og deres familier fra hele landet. Det er blitt en nasjonal møteplass hvor fellesskap, erfaringsutveksling, sosialt samvær, opplæring og informasjons- spredning står sentralt.

Roar Meland

Teknikk og nytenkning har høy prioritet oss. Det er fordi vi ønsker å gi brukerne våre bedre livskvalitet og muligheter i sin hverdag.

Roar Meland, direktør

Eikholt er tildelt et nasjonalt ansvar for tilpasningskurs for personer med medfødt og ervervet kombinert syns- og hørselshemming/ døvblindhet, en rettighet etter lov om folketrygd.

Eikholt inngår også som enhet i Nasjonal kompetansetjeneste for døvblinde. De har fokus på informasjons– og kompetanse- spredning både på individnivå og på systemnivå i ulike deler av tjenesteapparatet.

Eikholt tilbyr:
• kombinert syns- og hørselsutredning og optimalisering
• rehabilitering/habilitering
• opplæring i ulike kommunikasjonsformer
• utprøving og opplæring i hjelpemidler (IT/iPad/iPhone)
• opplæring omfatter også tilbud til familie og nettverk

På bildet under ser man hvordan et vibrasjonsgulv bygges opp ved hjelp av spesielle høyttalere som omdanner lyd til vibrasjoner.

Eikholt søkte og fikk penger fra banken

Det er ikke mye som ligner på en institusjon når man ser de anonyme lave rød- og gulmalte bygningene omgitt av grønne plener og pene gangstier, skilt fra den øvrige villa-bebyggelsen med et lite vann. Heller ikke når man kommer inn i bygningene kan med det blotte øyet se hvilke hypermoderne tekniske løsninger som gjør dette senteret så unikt og bra for sin brukergruppe.

Gjennom en SPIRE søknad ble vi gjort oppmerksom på at stiftelsen hadde behov for å bytte ut sitt vibrasjonsgulv. Dette gulvet gjør det mulig for døvblinde å oppleve musikk ved at lyd omgjøres til vibrasjoner i gulvet. Nye og mer moderne høyttalere skulle erstatte de gamle fra 1980, og et nytt gulv skulle legges oppå. Prosjektet ble tildelt 200.000 kroner fra Sparebanken Øst og vi ble invitert til å komme på besøk da det nye rommet stod ferdig.

Kunderådgiver på Konnerud Rebecca Iversen og avdelingsbanksjef Anette F. Green fikk en god og spesiell opplevelse da de, sammen med brukere og ansatte la seg ned på gulvet og toner fra den lokale artisten Jonas Fjeld strømmet ut gjennom høyttalerne. Vibrasjonene som da gikk gjennom gulvet kjentes godt i kroppen og skapte en rolig og behagelig atmosfære . Det var helt tydelig at denne formen for aktivitet var med på å åpne sansene for gode opplevelser, skape velvære og roe ned frustrasjoner og indre uro.

Besøket gjorde noe med oss, vi fikk en mye større forståelse for de døvblindes utfordringer i hverdagen. Betydningen av tilbudet som gis på Stiftelsen Eikholt og hva deres ansatte kan hjelpe til med er fantastisk, og vi er veldig glad for å kunne hjelpe til med finansieringen av vibrasjonsgulvet.

Når senteret neste år kan feire sitt 40-års jubileum, kan de med stolthet se tilbake på alle de tusener av barn, unge og voksne med kombinert syns- og hørselshemming som har fått trygghet og kunnskap til å mestre en hverdag som består av utfordringer som de syns- og hørselsfriske aldri kan forstå fullt ut.