Norsk kulturforum (NOKU) har valgt Drammen

Drammen og kulturhuset Union Scene er valgt som den første nasjonale arena for kulturpolitikk, når Kulturytring Drammen 2021 arrangeres 16.-19. juni.

På Kulturytring Drammen 2021 skal hele det norske kulturlivet samles til samtaler, debatt og seminarer om kunst- og kulturpolitikk.

Arrangementet vil samle hele kulturfeltet i Norge for å synliggjøre kultur som politikkområde. Det skal være en kunnskapsarena for beslutningstakere i offentlig og privat sektor, allmennheten, barn og unge. Samt samle og styrke kulturfeltet lokalt, regionalt og nasjonalt. Her skal erfaringer og gode eksempler deles åpent. Målsettingen er at arrangementet skal være den fremste nasjonale arenaen for kulturpolitikk.

Publikum skal kunne få oppleve og ta del i et mangfold av kunst- og kulturuttrykk. Det vil være et kulturpolitisk hovedprogram, et åpent faglig program som de deltakende kunst- og kulturaktørene selv kan melde seg til/administrere, et eget program for barn og unge og et kulturelt program. Hovedprogrammet ledes av et nasjonalt oppnevnt programråd.

Kulturytring Drammen vil bli arrangert som en biennal fra 2021 og fremover i hvert valgår.

Dette skal Sparebanken Øst være en del av

Gjennom en samarbeidsavtale med Norsk Kulturforum (NOKU) som står bak Kulturytring Drammen skal vi bidra økonomisk. Vi har et ønske om å bidra til at Kulturytring i Drammen 2021 skal bli avgjørende for den fremtidige utviklingen av norsk kulturliv og samtidig skape engasjement og berøre barn og voksne. Pengene er gitt penger fra bankens Allmennyttige Gaver.

Program

Et spennende sammensatt programråd ble offentliggjort for noen dager siden. Sjekk det ut og bli med i planleggingen enten på nettsiden eller på facebook .

Om Norsk kulturforum

Norsk kulturforum (NOKU) er initiativtaker til Kulturytring Drammen. Norsk kulturforum er en landsdekkende interesse- og kompetanseorganisasjon som samler hele kultursektoren i kommuner og fylkeskommuner over hele Norge. Norsk kulturforum samler hele kultursektoren i kommuner og fylkeskommuner i landet, og det er deres medlemmer som bygger opp Kulturytring Drammen.

Norsk kulturforum skal styrke den faglige kompetansen, og fremme kunst- og kulturliv som vesentlige bidragsytere til samfunnsutvikling og menneskers livskvalitet. Vi har som målsetting å samle kulturlivet til en helhetlig samtale om kunst og kultur og å styrke kultur som politikkområde.