Nytt idretthus på Konnerud

Tuftet på dugnad og gavmilde givere er idrettshuset blitt en realitet

I bydelen Konnerud bor det ca. 11.000 innbyggere, hvorav omtrent en tredjedel er medlemmer i Konnerud Idrettslag (blant landets største idrettslag). Idrettsanlegget er derfor stort og består av fotballbaner, ski og rulleskiløyper, sykkelløyper, bandybaner, klubbhus og håndballhall for å nevne noe.  I 2016 ble det bygget en kombinert kunstis- og kunstgressbane, og i tilknytning til denne er det nå reist et innholdsrikt idrettshus.

En stolt og glad prosjektleder Jan Rune Idal var tilstede under den offisielle åpningen av det nye idrettshuset i august 2019.  Vi har bedt ham fortelle hvordan han har opplevd utviklingen i prosjektet.

Drømmen

Planene for det nye idrettshuset startet når kunstisbanen ble bygd. Den flotte kunstisbanen og ingen fasiliteter –  det måtte gjøres noe med (det fantes verken garderobe eller toalett i dette området). Konnerud Idrettspark har alltid manglet et slikt bygg, og drømmen ble en realitet den dagen Sparebanken Øst ringte og fortalte at de ønsket å bidra med det avgjørende beløpet, 1,6 millioner kroner.

Prosjektet er et samarbeid mellom fotballgruppa og bandygruppa i Konnerud Idrettslag.  Åpningen ble feiret med pølse- og kakefest, taler og musikkorps. Sparebanken Øst fikk æren av å klippe snoren og erklære det nye idrettsbygget for åpnet.

-Drømmene ble en realitet den dagen Sparebanken Øst ringte og fortalte at de ønsket å bidra med det avgjørende beløpet.  «Jan Rune Idal, prosjektleder»

Hvordan er dugnadsånden på Konnerud?

Masse arbeid har blitt gjort på dugnad. Helt i starten ringte vi en arkitekt for å høre om hva han tenkte.. Han sa at idrettslaget alltid hadde stilt opp for hans familie, så da skulle det vel bare mangle at ikke han skulle gi noe tilbake. Denne mentaliteten ligger til grunn for bygget. All prosjektledelse har vært basert på dugnad. Masser av leverandører, butikker og håndverkere har bidratt eller tilbudt gaver, rabatter og timer.  Folk har stilt opp, vasket, malt, skrudd og båret i utallige timer. Totalsummen på dugnadsarbeidet er beregnet til 1,4 millioner kroner. En ting jeg har lært er at å snakke direkte med en person på Konnerud og spørre om hjelp til bygget så blir det ja, sier Jan Rune med et smil.

Kan du anslå antall personer som er innom stadion i løpet av en vanlig uke?

Idrettshuset blir et samlingspunkt for aktive fotball og bandyspillere så det vil nok bli mange ja! Det vil jo svinge litt med hensyn til årstid, det er ikke like mange tilskuere eller spillere på en bandykamp som på en fotballkamp! Beregningene våre har konkludert med ca. 5.000 årlige aktive brukere. I tillegg blir det mange flere foreldre, besteforeldre, småsøsken og andre tilskuere som kan nyte godt av de moderne fasiliteter. Idrettsbygget inneholder garderober, toaletter, kafe, oppholdsrom og kiosk.

Hvordan har dere kommet i mål økonomisk?

Nesten halvparten av pengene kommer fra garanterte statlige ordninger som mva refusjon og tippemidler. Det var den andre halvparten som var vrien å få til. Det mest geniale vi gjorde var sørge for at byggets første etasje var en forlengelse av kunstisbaneprosjektet. Kunstisbanen er interkommunal bane eid av Drammen og Sande kommune. Interkommunale prosjekter utløser 30 % ekstra tippemidler og dermed fikk vi kommunene med på laget også.

Ellers har store gaver fra gavefond vært viktig. Dette er jo penger som kommer fordi det er lett å se samfunnsnytten i bygget. Tilslutt så har sunn økonomi, sponsorer og dugnader fra folket rundt fotball- og bandymiljøene vært fantastisk og helt avgjørende. Uten dem hadde ingenting skjedd, og vi ville ikke stått her med et så flott bygg i dag.

-Idrettsaktivitetene på Konnerud er mange, og dugnadsånden er stor. Når det skulle bygges nytt Idrettshus var det en stor glede for oss og bidra med 1,6 millioner slik at prosjektet ble realisert, sier Per Øyvind Mørk, direktør for samfunnsansvar og kommunikasjon i Sparebanken Øst som her klipper snoren under åpningen.