Nytt klubbhus på Solberg

Utallige dugnadstimer og pengestøtte er med på å realisere et splitter nytt klubbhus i Solbergelva.

Mye å glede seg over

Dette har vært et langsiktig prosjekt, tatt tid med utrolig mange dugnadstimer, men nå er vårt flotte klubbhus og samlingssted åpnet!

Even Bolstad, leder i Solberg Sportsklubb.

Klubbens over 1000 medlemmer har fått mye å glede seg over. Det nye klubbhuset som er et toetasjes bygg ¬– på totalt 900 kvm – rommer to garderober, storsal, kjøkken, toaletter, besøksgarderobe, kiosk, tre møterom, speakerbu og gode lagringsmuligheter.

– Det gamle klubbhuset er en påbygget sveitservilla fra 1930-tallet, så nå tilbyr vi våre medlemmer et moderne klubbhus med alle fasiliteter.

Imponert over dugnadsånden

Det nye klubbhuset kostet 14 millioner kroner.  –Når vi nå har bygget et så stort og kostbart bygg, kommer det svært godt med å få et solid pengebeløp fra Sparebanken Øst på 1,6 millioner kroner. Det er vi svært takknemlige for.

Ved å få en slik gave kan vi holde medlemskontingenten nede og fikk fullført prosjektet raskere enn planlagt

Dette sier Bolstad og legger til: –I tillegg har vi beregnet at fire millioner kroner vil bli finansiert av dugnadsinnsats fra klubbens medlemmer. Bygget er tegnet av arkitekt Bjørn Vidar Eriksen fra Arkitektgruppen Drammen AS på dugnad, og vi har aktivt etterspurt elektrikere, rørleggere og tømrere blant medlemmene for å hente hjelp. Alt det administrative er også gjort på dugnad. Jeg er imponert over dugnadsånden i klubben og iveren etter å bidra til fellesskapet.

-Det nye klubbhuset blir et viktig samlingssted for både store og små i klubben, i tillegg til at det vil gi hele stadionområdet et stort løft, avslutter en stolt styreleder i Solberg Sportsklubb, Even Bolstad.

Gir store pengegaver til lokalsamfunnet

Solberg Sportsklubb søkte om pengestøtte gjennom Spire-ordningen, der midlene i hovedsak er satt av til lag og foreninger innen idrett, kultur og frivillighet. Midlene benyttes til tiltak rettet mot barn og unge, talentutvikling, anlegg og utstyr. Sparebanken Øst sine gavetildelinger har tradisjon tilbake til 1800-tallet, og i alle disse årene har en betydelig del av bankens overskudd blitt ført tilbake til lokalsamfunnet.

Gaven til Solberg Sportsklubb muliggjør at et nytt flott klubbhus ble realisert. Aktivitetsnivået og dugnadsånden i klubben er imponerende. Vi er en stolt samarbeidspartner til Solberg Sportsklubb, sier Per Øyvind Mørk i Sparebanken Øst.

 

Forsamlingslokalet er stort og lyst
Stilmessig lekkert!
Fra byggets 2. etasje har man god oversikt over banen