Sammen for å prestere

Jorunn Horgen har troen på økt samspill mellom prestasjonsmiljøer innen akademika, næringslivet og toppidretten

Avdelingsleder i Olympiatoppen Sørøst brenner hun for å legge til rette for gode treningsarenaer og prestasjoner både i toppidretten og i samfunnet forøvrig.

– Vi ønsker å bidra til et økt samspill mellom prestasjonsmiljøer innen akademia, næringslivet og toppidretten, sier hun.

I fjor sommer tok Jorunn Horgen kontakt med Rune Kjølstad, daglig leder i Næringsforeningen i Drammensregionen, for å foreslå et samarbeid mellom idretten, næringslivet og Universitetet i Sørøst-Norge (USN) for å skape en sterkere prestasjonskultur i regionen. – Olympiatoppens grunnidé er å samle ulike idretter, samt dele og utvikle kunnskap og erfaringer. Det er noe av hemmeligheten bak den norske toppidrettssuksessen. Dette er en grunntanke vi i Olympiatoppen mener kan overføres til samfunnet forøvrig for å skape høyere prestasjoner og bedre resultater på tvers av miljøer, sier Horgen.

Kjølstad falt for initiativet fra Olympiatoppen, og siden den gang har det blitt arrangert to samlinger med representanter fra næringslivet, akademia og Olympiatoppen. Møtene har fått positive tilbakemeldinger, og ytterligere fire nye treningssamlinger er allerede planlagt. – Prestasjonsklyngas program består av flere treningssamlinger der idrettsutøvere, trenere, ledere i næringslivet og forskere på nasjonalt og internasjonalt nivå kommer sammen for å trene, inspirere hverandre og dele erfaringer, forklarer hun.

Bruker idrettens språk

Horgen er ikke i tvil om hvorfor det er lurt å skape gode treningsarenaer som kan samle sterke krefter fra ulike miljøer blant annet for å styrke næringslivet og vinne kampen om arbeidstagere og studenter.  – Drammen og den nye storkommunen er konkurranseutsatt. Det finnes mange fine steder på Østlandet og konkurrentene våre blir også stadig bedre. Derfor må det skjerpes og spisses – og dannes gode treningsgrupper. Vi må våge å sette høye mål og være innstilt på å gjøre den nødvendige innsatsen og treningsjobben som trengs over tid. Det handler om innstilling, holdning og kultur.

Ingenting er gjort over natten eller på et kick-off, så vi må tenke langsiktig og faktisk gjøre det som trengs for å få det til. Sammen kan vi gjøre hverandre gode og skape vinn-vinn-løsninger, sier Horgen.

Den tidligere toppidrettsutøveren og OL-deltageren bruker bevisst idrettsterminologi når hun snakker om hvordan partene sammen kan skape en prestasjonskultur for å lykkes. Det er nettopp idretten, og idrettens systemer og metoder, som skal brukes som inspirasjon.

Olympier, seks ganger verdensmester og fire ganger europamester i brettseiling, Jorunn Horgen, har høye ambisjoner om å øke samspillet mellom prestasjonsmiljøer.

Løfte frem universitetet

Horgen er både stolt og imponert over utviklingen som skjer i Drammen i dag, men hun ser også områder for forbedring.  – Jeg mener det er mye potensiale i å tydeligere få frem at Drammen har blitt en universitetsby. Vi må tilrettelegge enda bedre for at studentene skal ønske seg hit for å studere fordi de opplever både byen og studietilbudene som attraktive, sier hun og legger til:

– Vi kan også bli flinkere på å tydeliggjøre alt som gjøres for både topp- og breddeidrett i byen og i regionen. Gode idrettsmiljøer kan gjøre byen attraktiv for mange familier, og når vi da i tillegg har et næringsliv i vekst med mange spennende arbeidsplasser, vil Drammen kunne bli førstevalget for enda flere, både studenter, foreldre, arbeidstagere og næringslivsledere.

Toppidrett, utdanning og jobb

Olympiatoppen Sørøst holder til i Idrettens Hus på Marienlyst. Regionskontoret der ble etablert 1. august 2017, og per i dag er åtte personer tilknyttet på ulike lokaliteter i region Sørøst.

– Vi skal være en møteplass og en utviklingsarena for toppidretten. Vi skal tilby et sterkt fagmiljø som er tilgjengelig for særforbundene og deres talentutviklingsarbeid. Målet er å bidra til å utvikle morgendagens toppidrettsutøvere og deres trenere. I dag jobber regionskontoret med talent- og trenerutvikling, relasjoner i teamene, utvikling i paraidretten og ulike forskningsprosjekter, samt at de arrangerer temakvelder for åpne og lukkede nettverk. I tillegg jobber de aktivt med å gi studenter som ønsker å kombinere satsing på toppidrett med studier og/eller jobb et godt tilbud.

Toppidrett student er et konsept vi har bidratt til å få på plass i Universitetet i Sørøst Norge for de som ønsker å studere i kombinasjon med en idrettskarriere. I tillegg hjelper vi også toppidrettsutøvere i regionen med å finne jobber som kan kombineres med en toppidrettssatsing. I forbindelse med dette arbeidet er det gull verdt for oss i Olympiatoppen å ha gode relasjoner til både universitetet og næringslivet.

Nettverksbygging

Horgen forteller at det å bygge gode nettverk er svært viktig for dem. Olympiatoppens fageksperter innen psykologi, ernæring, kraft, styrke, teknikk og utholdenhet jobber mye med forskning og utvikling, og også her ser Horgen muligheter for gode samarbeid på tvers av miljøer og gode vinn-vinn-løsninger.

– Vi ser for oss at det kunne være spennende å samarbeide enda tettere med universitetet i byen med ulike prosjekter innen forskning og utvikling.

– Kan idretten lære av næringslivet også?

– Ja, absolutt! Vi kan alle lære av hverandre uavhengig av bransje.  Dagens næringsliv er ekstremt konkurranseutsatt, og ledere og ansatte må hele tiden rigge seg om og være løsningsorienterte fordi endringer skjer så raskt. Idretten har ofte en tendens til å bli litt satt, fordi vi har gjort det slik og slik i en årrekke. Evnen til å tenke fremover og tenke nytt kan vi virkelig lære av.