Skiold tar samfunnsansvar

I Ski og Ballklubben Skiold brenner de for å få flest mulig barn og unge i nærmiljøet i aktivitet.

Å legge til rette for gode oppvekstmiljøer er en svært viktig investering i fremtiden, sier daglig leder Morten Backe.

Ski og Ballklubben Skiold ønsker å være en aktiv bidragsyter blant barn og ungdom i sitt nærmiljø, og den tradisjonsrike klubben har i mange år tatt sitt samfunnsansvar på alvor.

– Vi ønsker å være en inkluderende idrettsklubb hvor alle skal få mulighet til å delta. Vi brenner for breddeidretten og ønsker å gi barn og unge et godt fritidstilbud. Vi ønsker ikke kun å være et idrettslag, men en aktiv del av oppvekstmiljøet i vårt nedslagsfelt. Vi mener at det å ta vare på barn og unge er en selvsagt del av vår oppgave, sier daglig leder Morten Backe.

Klubben har i mange år hatt fokus på at ingen skal bli utestengt fra idretten på grunn av økonomiske utfordringer i familien.

– I vårt nedslagsfelt er det mange familier som trenger litt hjelp for å kunne gi barna sine muligheten til å være med på fritidsaktiviteter. Våre medlemmer kan søke om støtte til alt fra utstyr til fritak fra medlemskontingent. Alle søknader via vår støtteordning behandles konfidensielt. Vi har også et utlånsdepot for bandyutstyr. Målet vårt er rett og slett at alle skal få muligheten til å delta.

Aktør i nærmiljøet

Klubbens nedslagsfelt går helt fra Strømsø, Merket og Hedensrud til Konnerudgata og Nybyen. Skiold har i dag 900 medlemmer, og fire heltidsansatte sørger for at klubbens interesser ivaretas og at nye spennende prosjekter ser dagens lys. I skrivende stund er de i full gang med planlegging og oppstart av prosjektet Aktive Lokalsamfunn.

– Vi har tatt på oss oppgaven med å starte opp og etablere Aktive lokalsamfunn ved Brandengen skole og den nye flerbrukshallen der. Hallen, som også har kafeteria og aktivitetsrom, er et stort løft for hele lokalbefolkningen og målet er at dette skal bli et møtested for barn og unge med ulike aktivitetstilbud også etter skoletid. Det er vi i Skiold som skal drifte tilbudet. Klubben har hatt et godt samarbeid med Brandengen skole siden 2002, og Backe ser frem til ytterligere samarbeid rundt den nye hallen i årene som kommer.

– Målet er at hallen skal være et naturlig samlingssted for alle i nærmiljøet, skape aktivitetsglede og mestringsfølelse. En slik hall, hvor barna kan komme for å prøve seg på ulike idretter og aktiviteter, vil bli svært viktig for å kunne nå målet om å skape trygge og aktive oppvekstvillkår for barn og unge.

Full kalender året rundt

Sparebanken Øst setter stor pris på Skiold og det arbeidet de gjør.  Det er en klubb med mye fart på mange arenaer. Til sammen har klubben 47 fotballag.  Vi er nå inne i det fjerde samarbeidsåret og gleder oss over hvordan klubben drives.  All honnør til store og små i Ski og Ballklubben Skiold!