Skoleprosjektet blir nytt og digitalt

Samarbeidet med Ungt Entreprenørskap (UE) i Buskerud som ble startet for 6 år siden er et av de mest givende prosjekt vi jobber med i løpet av året.

Gjennom prosjektet «Økonomi og karrierevalg» besøker vi ungdomsskoler i Øvre Eiker, Nedre Eiker, Drammen, Røyken og Hurum og prater om faget vårt økonomi. Gjennom en hel skoledag får vi lov til å være med på å gi elevene en innføring i hva det vil si å stå på egne ben rent økonomisk. Vi trener dem i å gjøre egne valg, forteller om gode sparevaner og gir dem kompetanse som de trenger når de skal ut i arbeidslivet og samfunnet.

Økonomi og karrierevalg er et program som er utviklet av UE, og som hjelper elevene til å tenke over hva som er viktig når de skal velge utdanning og senere yrke. De får erfare hvilke konsekvenser valg av yrker og levevaner har for deres framtidige livssituasjon og personlige økonomi. Økonomi og karrierevalg er forankret i en ny overordnet del av læreplanen, og dekker de tverrfaglige temaene livsmestring og medborgerskap, samt kompetansemål i fagene utdanningsvalg, samfunnsfag og matematikk.

Vi går digitalt!

For å skape økt engasjement hos elevene har UE, i samarbeid med Design Container og banker i hele landet utviklet en løsning som veksler mellom digitale og analoge virkemidler. En mobiltilpasset nettside inneholder oppgaver til elevene. Vi har testet ut den nye løsningen på elevene ved Hokksund ungdomsskole. Det er nytt både for elevene og veilederne fra Sparebanken Øst, og med litt mer øvelse tror vi dette kommer til å gå kjempebra. Elevene synes det var en morsom måte å lære på og vi fikk mye mer tid til diskusjoner og ikke minst rådgivning – noe som er selve kjernen i banken sin virksomhet.

Vi tar vårt samfunnsansvar på alvor

I 2018 hadde vi 20 medarbeidere fra forskjellige avdelinger engasjert i prosjektet. I tillegg til å gi opplæring i økonomi og karrierevalg til 1.546 elever fordelt på 59 klasser og 16 skoler, fikk de selv også mulighet til å utvikle seg selv.  Det krever andre ferdigheter å stå foran en klasse med ungdomsskole elever og være en engasjert foreleser enn det de møter til vanlig.

Vi er i gang med planlegging av et nytt skoleår og det er ingen lett kabal å legge når over 60 klasser skal fordeles med 2 veiledere hver. Vi bruker mange dagsverk på dette prosjektet og det er derfor ekstra gledelig og givende for oss når elevene er både lærevillige, engasjerte og morsomme å være sammen med. I konkurranse med 11 andre lokalbanker, ble Sparebanken Øst kåret til vinner av «Finansstafetten 2018».  Prisen går til den finansbedriften i landet med best gjennomføring av «En dag i skolen» og UEs programmer «Økonomi og karrierevalg» og «Sjef i eget liv».

Vi på vår side, er skikkelig imponert over alt det ungdommen kan og vet. Det er en glede å avslutte skoledagene med Kahoot hvor vi ser at det vi har forsøkt å lære bort har truffet blink og de svarer riktig! Morsomt er det også med alle diskusjonene og ikke minst alle de gode løsningene og tilnærmingene de har på personlig økonomi.

Hendene i været for så mye flott ungdom – takk for at vi får lov til å besøke dere!