Sparebanken Øst har gitt 23 millioner til lag, foreninger og stiftelser i 2020

Sparebanken Øst ønsker å bidra til at det blir bedre for barn og ungdom å vokse opp i vår region og har gitt penger til 79 lag, foreninger og stiftelser.

Dette gjør vi gjennom Spire, der midlene i hovedsak er satt av til lag, foreninger og stiftelser innen idrett, kultur, frivillighet og humanitært arbeid. Midlene benyttes til tiltak rettet mot barn og unge, talentutvikling, anlegg og utstyr, sier Per-Øyvind Mørk i Sparebanken Øst.

Fire lag, stiftelser og forbund får over 1 million kroner

I 2020 er det fire lag, stiftelser og særforbund som får over 1 million kroner:

  • Stiftelsen Tingstua i Hokksund får 5 millioner kroner til å sette i stand, ta vare på og utvikle Tingstua.
  • Stiftelsen Nøstetangen norsk glassmuseum i Hokksund får 3.562.500 kroner til oppgraderinger av bygningene.
  • Mjøndalen IF får 2.516.000 til utvikling av klubben og flere prosjekter i de ulike idrettsgrenene.
  • Norges Skøyteforbund, hurtigløp, får 1.250.000 kroner til utvikling av sitt talentlag.

Langsiktige avtaler

Mens langt de fleste av årets Spire-mottakere er tildelt et engangsbeløp, er det inngått treårige avtaler med 10 idrettslag i Drammen og Øvre Eiker. Avtalene er inngått med de idrettslagene med flest medlemmer under 18 år og inkluderer alle gruppene i de ulike idrettslagene.

Sparebanken Øst har også inngått langsiktige avtaler med fem barne- og ungdomsteatre i de samme kommunene.

Frelsesarmeen

Banken har funnet en svært god samarbeidspartner i Frelsesarmeen.

– Vi har et spennende og nyttig samarbeid med de to lokallagene til Frelsesarmeen, i

Drammen og Hokksund, sier Mørk. Avtalene er langsiktige. Frelsesarmeen skal benytte midlene til velferdsarbeid for mennesker i ulike livssituasjoner.

Gammel tradisjon

Sparebanken Øst sine gavetildelinger har tradisjon tilbake til 1800-tallet, og i alle disse årene har en betydelig del av sparebankens overskudd blitt ført tilbake til lokalsamfunnet.

– Sparebankene er den mest sentrale private bidragsyteren til kultur, idrett, frivillighet og humanitært arbeid. Hundrevis av små og store prosjekter drives og nyter godt av støtten de får fra sin lokale sparebank, avslutter Per-Øyvind Mørk.

Se tildelingslisten for 2020