Tverken Sportskapell

Sportskapellet ved Tverken eller Sportskapellet på Heia, eller bare Sportskapellet - kjært barn har mange navn!

Det var uansett Sogneprest Ole Narum som hadde ideen om et kapell midt i skogen. Han ville få til et tilbud til de som mente det var vanskelig å kombinere tursøndager med kirkegang. Året var 1935. Planen ble en realitet, og en komité ble satt til å skaffe midler.  Det kostet til slutt 44.000 kroner, og sto ferdig i 1938

Slik starter en syv år gammel artikkel i Drammens Tidende, skrevet av Svein H. Torgersen.  Og her har du fortsettelsen på en historie som skal strekke seg videre inn i fremtiden.

Fukt, råte og sopp

I desember 2019 skrev nå avdøde Børre Ivar Lie en artikkel om Sportskapellet i Drammens Tidende. I artikkelen kom det frem at tilstanden på bygget var i svært dårlig forfatning. Lekkasjer fra klokketårnet hadde ført til fuktskader og begynnende råteskader på gulvkonstruksjonen i toppen av tårnet. Den andre store utfordringen var sopp- og råteskader i krypkjeller. Høy relativ luftfuktighet over mange år resulterte i til dels omfattende råteskader i bjelkelag og stubbeloftskonstruksjoner i krypkjellere, heter det i tilstandsrapporten. Rapporten peker også på tydelige tegn på fukt og lekkasjer i himlinger i selve kirkerommet i enden mot øst.

Det måtte til en halv million for å stoppe forfallet

Jeg har tro på at vi skal skaffe de midlene da vi har mange venner og samarbeidspartnere

Asle Kristiansen, kapell-leder.

Sparebanken Øst leste artikkelen og tenkte at her kan vi bidra! Sportskapellets situasjon var ille. Kapellet er en institusjon i marka og vi foreslo til styret at med en halv million kroner kunne vi være med på å redde kapellet, sier Per Øyvind Mørk, som hadde med seg en stor sjekk til kapellets styreleder Asle Kristiansen, Vi vil gjerne bidra til at alle turfolk i Drammen og omegn fortsatt kan glede seg over det flotte bygget som nå har stått der i 82 år! Enten man bare går forbi, eller tar turen innom for overnatting eller en gudstjeneste. Med midler fra vårt SPIRE fond som ble utbetalt i desember 2019 kunne arbeidet med å planlegge detaljene i restaureringsjobben starte umiddelbart. Denne gaven gjør at kan vi sette i stand bygget med en gang, og i tillegg legge vedlikeholdsplaner med et tiårsperspektiv. Den første og største restaureringsjobben ble satt i gang så snart snøen gikk og ble ferdig nå i høst. Vi har fortsatt penger igjen i kassen til vedlikehold i noen år fremover, sier Kristiansen.

Dette arbeidet er gjort

Tårnet

I høst har lokale Arka bygg fra Egge i Lier, reparert tårnet på sportskapellet. Tårnet er høyt og det ble vurdert å bygge stillas nede fra bakken og helt til toppen av tårnet, noe som ville medført store kostnader. Heldigvis viste det viste seg at det gikk bra å bruke lift. Det sparte man både tid og penger på. Vi er veldig fornøyde med arbeidet som er gjort og slutt inspeksjonen i oktober viste oss at vi har fått mye igjen for innsatsen.

Både indre tak under klokkene og ytre tak med spiret, er utbedret for råte og det er lagt ny vanntett membran og montert takrenner. Spiret av smijern er tatt ned, sandblåst og malt før det ble montert opp igjen. Mye råttent treverk er skiftet og både tårn og vindskier er malt. Ekstra avstivning innvendig er montert, så nå er tårnet strukturelt tatt vare på, og bygget er tett for vanninntrenging. I fjor ble det vått innendørs hver gang det regnet, mens det i høst er helt tørt innvendig selv etter store nedbørsmengder!

Klokkene

Det ble avdekket råte i bærekonstruksjoner i tårnet og dette er nå utbedret. Hadde man ikke fått gjort denne jobben kunne kirkeklokkene ha kommet deisende ned gjennom takene på grunn av råten som hadde bredt seg. Kapellet har to kirkeklokker som begge er støpt hos Olsen Nauen klokkestøperi i Tønsberg. Klokkene ble i 1937 gitt som gave fra konsul P. Christensen. Sammen med opphenget veier klokkene mye, og det er derfor viktig at tårnet er strukturelt stabilt slik det nå har blitt!

Altertavle

Karmen til det runde altervinduet i kirken var helt råttent. Nå er det restaurert og den originale konstruksjonen bevart. I tillegg er det kittet opp og malt før det igjen ble satt inn i koret.

Altertavlen i Sportskapellet ved Tverken er spesiell. Den er et vindu ut mot marka. Det vil si at den forandrer seg – hele tiden – alt ettersom lys, vind og natur endrer seg og skaper en naturlig bakgrunn. Altertavla er kun et vindu, som tar naturen rett inn i rommet.

Kan ei altertavle vise skaperverket – så gjør denne det til gangs!

Legg turen innom og se selv

Vi har nå fått et flott Sportskapell som er forholdsvis lett tilgjengelig. Neste gang du planlegger en tur i marka, legg den om Sportskapellet og se selv hvor fint det har blitt. Du kan lett ta deg inn via ski/turløype fra Landfalltjern eller fra Drammen Skisenter. En litt lengre tur, kan det bli om du starter på Årkvisla, Eiksetra, Solbergelva eller fra Eiker.

Ble du fristet til å ta en titt? Sjekk ut.no for turforslag.

Fra Tverråsen, har man god utsikt over Drammen, og midt inne blant tretoppene stikker spiret på tårnet opp (på høyre side midt i bildet).

Sportskapellet

Dette er Sportskapellet:

Kapellet ligger noen kilometer opp fra Drammen  og inn i Finnemarka som nærmeste nabo til Åssiden IF’s sitt serveringssted «Tverken».  Det var Byarkitekt Alf Bugge som selv tok jobben med å tegne kapellet i 1935. Han har gitt sin signatur til Sportskapellet blant annet gjennom det karakteristiske tårnet, som ligner mye på det tårnet Bugge hadde tegnet til Landfalløya kapell. To kirkeklokker ble gitt av konsul Christensen og var på plass til åpningen.

Sportskapellet har vært i bruk sammenhengende siden åpningen. Det er gudstjeneste i kapellet vår og høst, som regel i periodene april til juni og august til oktober.  Bygningen har en egen peisestue og soverom og brukes også til overnatting for lag og foreninger.  Kapellet fikk innlagt strøm i 1975 og gikk i 1959 gjennom en omfattende restaurering.  Etter denne tiden har det kun blitt utført normalt vedlikehold.

Kapellet eies av menighetene i Drammen, minus Skoger menighet, og av Frogner menighet i Lier. Et eget styre driver Sportskapellet. Det er ikke mange slike sportskapell av denne typen igjen i Norge, kun 27 til sammen. I Buskerud har vi sportskapell på Veggli, Blefjell, Ringkollen og på Skrim.