Vi har igjen besøkt Frelsesarmeen i Drammen og latt oss inspirere!

I fire år har Sparebanken Øst hatt et tett og godt samarbeid med Frelsesarmeen i Drammen, Øvre Eiker og Nedre Eiker

Med midler fra Allmennyttige formål kan de som trenger en ekstra håndsrekning få en pose med forskjellige matvarer en gang eller to ganger i måneden. Tilbudet er ment som et supplement til offentlige tjenester for folk som sliter med rus, psykiatri, er arbeidsledige, uføretrygdet og barnefamilier med lav inntekt.

Frivillige

Hos Frelsesarmeen i Drammen er det stille og rolig en mandag formiddag i juni, «kun» de fem faste ansatte er på huset. Noe helt annet er det på onsdager, da er det nemlig utdeling av matposer. I seks timer hver onsdag er om lag tjue frivillige i arbeid med henting av mat, registrering av gjester, fordeling og utdeling av matposer fra Frelsesarmeens lokaler i Thornegata på Bragernes.

Etter en kaffekopp og litt sosialt samvær begynner arbeidet med å fordele basismatvarene som hentes hos Matsentralen i Oslo. Matsentralen kobler sammen overskuddsmat fra matbransjen med ideelle organisasjoner som hjelper vanskeligstilte, og finnes i de fleste store byene i Norge. Innholdet i matposene suppleres med innkjøp av varer som havregryn, fisk, egg, pålegg og melkeprodukter fra en lokal dagligvarebutikk. Det er nettopp dette, midlene fra Sparebanken Øst brukes til.  Spesielt fint er det at de nå har fått inn sommerspill, som er til stor glede for barnefamilier.

 

De frivillige rekrutteres gjerne via andre frivillige, og gruppen frivillige er godt fordelt på alder, kjønn og nasjonalitet. De har et godt arbeidsmiljø, stor omsorg for hverandre og opplever dette frivillig-arbeidet som veldig meningsfylt. Etter hver matposeutdeling samles de til (debrifing eller samtale) hvor de kan fortelle om sine møter med gjestene og dele opplevelser og følelser. Selvsagt er de også underlagt taushetsplikt.

Midlene fra Sparebanken Øst er helt avgjørende for å gi varierte matposer til våre gjester.

Lill Torunn Løwe, omsorgsleder i Frelsesarmeen Drammen

Gjestene

Vel så viktig som utdelingen av posene er det å kartlegge utfordringene til de enkelte gjestene. De skal oppleve å bli sett og Lill Torunn Løwe, leder av omsorgssenteret i Drammen, gjør et uformelt intervju med de nye for å undersøke hvorfor de kommer til matutdelingen. Blant spørsmålene som stilles er hvordan de har havnet i en vanskelig situasjon og om det er annen hjelp de kan ha behov for.

Barnefattigdommen i Drammen er blant de høyeste i landet. Det er også barnefamilier som er den største gruppen av gjester hos Frelsesarmeen.

De siste månedene har flere gjester kommet tilbake igjen etter lang tids opphold. Noen av dem hadde før Covid-19 fått seg jobb og kommet seg på føttene igjen. Dessverre mistet flere av dem jobben eller ble permittert i pandemiperioden, og havnet i en utfordrende situasjon igjen.

Tilbudet om matposer er til en viss grad behovsprøvd, og Lill Torunn Løwe, er bekymret over økningen i antall gjester de siste ukene. Hun har merket en radikal økning og det kan være vanskelig å planlegge med nok og godt innhold i posene. En uke kom det 99 gjester, mens det neste uke var hele 135 gjester. Flere gjester må ha supplement oftere enn tidligere.

Vårt arbeid er viktig, og det er godt å kunne hjelpe til på en annerledes måte. Samt på flere plan.

Turid Formo, major og korpsleder i Frelsesarmeen Drammen

Sosial samlingsplass

Matutdelingen har flere viktige funksjoner. Først og fremst blir gjestene møtt av de frivillige og får muligheten til en hyggelig og sosial prat. Gjennom praten kartlegges og systematiseres hjelpen de forskjellige har behov for. De frivillige og ansatte innhenter informasjon om behov, også utover matposen, og de tar seg tid til å la gjestene få prate og åpne seg i forhold til hvilke utfordringer de står overfor.

Siden midten av mars har matutdelingene vært tilpasset Covid-19 situasjonen. Bakgården i lokalene i Thornegata har vært omgjort til utdeling av matposene, og det har ikke vært mulighet for de vanlige samtalene over en kopp kaffe slik som tidligere. Dette er det mange av gjestene som savner. De uformelle møtene med frivillige og ansatte er ofte like viktig som maten. Forhåpentligvis vil dette gjenopptas fra og med september 2020.

Frelsesarmeen i Drammen har mange andre omsorgstiltak som leksehjelp, kvinnegruppe, aktivitetsgruppe for menn, gå-gruppe og prosjektet «Inn i aktivitet» som går ut på å få barn inn i fritidsaktiviteter. Målet er at alle barn skal få delta i aktiviteter i sitt nærmiljø uavhengig av foreldrenes økonomi. I dette prosjektet gir de de voksne veiledning i utstyr, og hva annet som følger med slik som dugnad og det å kjøre til kamper, turneringer med mer. Inn i aktivitet prosjektet i Drammen aktiviserer i dag 132 barn i barne- og ungdomsskole alder innen idrett og kultur.
De er opptatt av å gi gode opplevelser til mennesker i en utfordrende hverdag, og tilbyr aktiviteter i skolens ferier til barna og deres familier.

Støtten fra banken betyr enormt mye

Det langsiktige samarbeidet med Sparebanken Øst gir oss en forutsigbarhet som er svært verdifull, sier Lill Torunn Løwe. Prosjektmidler vi søker er gjerne et år av gangen, men støtten fra banken er langsiktig. Det gir oss en mulighet til å gjøre et ennå bedre arbeid, og vi er svært takknemlig for den økonomiske støtten sier Løwe. – I korona-perioden har støtten vært ekstra betydningsfull for Frelsesarmeen. Det har gjort det mulig for oss å ha nok mat, og kunne hjelpe enda flere. I denne perioden har det vært økt behov for innkjøp av matvarer, avslutter lederen for Omsorgssenteret.

Utgjør en forskjell

Sparebanken Øst er opptatt av at vi skal utgjøre en forskjell når vi gir midler til organisasjoner. Samarbeidet med Frelsesarmeen gir oss utrolig mye. Vi ser folk som har en krevende hverdag, men som blir utrolig godt ivaretatt av dyktige ansatte og frivillige i organisasjonen. Frelsesarmeen er en organisasjon som utgjør en forskjell for mange mennesker som har en krevende hverdag. Sparebanken Øst er ydmyke og stolte over at vi får lov til å være samarbeidspartner til Frelsesarmeen i Drammen, Nedre Eiker og Øvre Eiker. Dette er et langsiktig samarbeid som vil fortsette. Vi ønsker å utgjøre en forskjell!