Ny storkommune: Vil skape en vinnerkultur i næringslivet

– I Drammen er vi ikke fornøyde med å være kretsmestere. Nå vil vi gå for norgesmestertittelen.

Daglig leder i Næringsforeningen i Drammensregionen, Rune Kjølstad, skal hente hjelp fra idretten for å få fart på næringsutviklingen i Drammen og den nye storkommunen.

I idretten er det én suksessfaktor som skal til for å lykkes: Hardt arbeid over lang tid og lidenskap for det man driver med. Derfor har Næringsforeningen i Drammensregionen etablert et samarbeid med Universitetet i Sørøst- Norge (USN) og Olympiatoppen Sørøst, for å se mot idretten når de nå ønsker å skape en sterkere prestasjonskultur i næringslivet.

– Jeg tror vi i for stor grad har slått oss til ro med at vi har fått til mye i Drammen. Vi er fornøyde og tilfredse slik vi har det nå. Men skal vi videre, og utvikle byen og kommunen, holder ikke det – vi må sikte høyere. Derfor henter vi hjelp fra Olympiatoppen, forteller Kjølstad.

Gode treningsarenaer

Olympiatoppen Sørøst, med avdelingsleder Jorunn Horgen i spissen, skal hjelpe til med å få ut potensialet som finnes. Horgen er tidligere verdensmester og europamester i brettseiling, og hun har deltatt i OL flere ganger.

– Det var Horgen som kontaktet oss, og vi falt med en gang for ideen om et samarbeid mellom idretten, universitetet og næringslivet. Sammen ønsker vi å skape en vinnerkultur
og legge til rette for å skape gode treningsarenaer. Vi kommer til å begynne med å samle et knippe utvalgte næringslivsfolk i regionen. Sammen skal vi se på hva vi kan gjøre for å løfte næringslivet, og hvordan vi kan styrke oss i kampen om arbeidsplassene og bedriftene på Østlandet. Målet er at disse samlingene skal være mer enn en endagshappening. Vi skal ha fokus på prestasjon, resultater og langsiktige planer. Kjølstad mener næringslivet har mye å lære fra idretten når en by og en storkommune skal finne riktig vei videre.

– Næringslivet kan lære mye ved å ta i bruk systemene og metodene idretten allerede bruker. Vi må tørre mer, for alt ligger til rette for at vi skal kunne kjempe om norgesmestertittelen. Vi må ikke stoppe utviklingen nå, men finne måter å bygge videre på den positiviteten som finnes. Det er allerede et godt samarbeid mellom det offentlige og private, og både kommunen og næringslivet har ambisjoner. Det må vi få frem.

Må gire opp for å oppnå resultater

Næringsforeningen i Drammensregionen har i dag nærmere 1000 medlemmer, og i 2018 arrangerte foreningen 91 ulike arrangementer for medlemmene sine.

– Hovedformålet med disse arrangementene er å legge til rette gode arenaer hvor næringslivet kan møtes. Felles for disse møtene er høy kvalitet, nettverksbygging og faglig påfyll. Slike arrangementer ønsker Kjølstad å fortsette med i 2019, men i tillegg skal nå utvalgte personer fra næringslivet inviteres til egne samlinger i regi av Næringsforeningen, USN og Olympiatoppen.

– Mer enn noen gang trenger vi tydelige næringslivsledere som kan gå i front og vise vei. Dette må være personer som er sultne og som ser nye muligheter når andre slår seg til ro. Det er gjort en fantastisk jobb med omdømmebygging, byfornying og byutvikling, men vi må gire opp og sørge for å holde trykket oppe slik at vi ikke havner bakpå. Og så må vi bli flinkere til å heie på hverandre, løfte frem de som lykkes og bruse mer med fjæra for å øke attraktiviteten.

Kommune- og fylkessammenslåing

I 2020 blir Drammen by en del av en storkommune sammen med Svelvik og Nedre Eiker. I tillegg blir også Buskerud, Akershus og Østfold til storfylket Viken. Kjølstad er ikke i tvil om at endringene vil få betydning for næringslivet i regionen, både når det gjelder muligheter og utfordringer.

– Sammenslåingene gjør at vi må forholde oss til nye ledere og nye politikere. Drammen går fra å være fylkeshovedstad i Buskerud, til å bli en av mange nye byregioner i Viken som blir Norges største fylke. Utfordringer vi må tenke på er at Drammen vil vi få økt konkurranse fra andre byer som også kjemper om oppmerksomhet og midler til sitt område. Da må vi kunne vise at det er her det skjer, sier Kjølstad og legger til:

– Intercity-utbyggingen gjør at byer som Hamar, Tønsberg, Fredrikstad og Hønefoss blir en del av vårt arbeidsmarked, og det nye togtilbudet kan trekke folk ut av byen fremfor
inn. Derfor er det viktigere enn noen gang at vi i fellesskap jobber frem gode prosjekter og løsninger med hensikt å forsterke vekst og innovasjon i Drammensregionen. Det er også viktig at næringslivet skaper gode relasjoner med både kommunen og fylket.

Samarbeid vest for Oslo

En annen utfordring for Drammen er at selv om det stadig bygges nye boliger, så er ikke befolkningsveksten tilsvarende stor.

– Vi ser de samme tendensene i Asker og Bærum. Jeg mener derfor at vi må stå sammen vest for Oslo slik at vi ikke taper folk og dermed arbeidskraft i hard konkurranse med byer og tettsteder øst for Oslo. Vi må rett og slett slutte å være så beskjedne. Vi må våge å ta noen sjanser – fordi det er enda mer risikabelt å la være. Vi må spisse konkurranseinstinktet og bli mer sultne. Alt ligger til rette for at vi kan bli norgesmestere.

Kjølstad har klare mål for hva han ønsker seg for byen, kommunen og regionen:

  • Vi må ta posisjonen som den ledende gründerbyen.
  • Vi må kommunisere enda sterkere at byen er en universitetsby og skape flere fine arenaer hvor studentene kan samles.
  • Vi må jobbe med å få store selskaper til å etablere seg her. Pr. i dag mangler vi de store kontorarealene i nær tilknytning til jernbanen – noe vi må løse.
  • Vi må styrke Fin-Tech-miljøet som allerede finnes her.
  • Vi må rigge både Drammen, Mjøndalen og Svelvik på en slik måte at hvert enkelt sentrum i den nye storkommunen blir attraktive for befolkningen å oppsøke. Det gjelder både parkering, kollektivtilbud, riktig butikkmiks og gode arrangementer i sentrum.
  • Vi må våge å tenke stort!