Klage og reklamasjon

Ønsker du å sende oss en klage eller reklamasjon, kan du fylle ut skjemaet nedenfor. Vi behandler din henvendelse innen fire uker. Gjelder din henvendelse en renteklage, kan du kontakte din kunderådgiver eller ringe vårt sentralbord på tlf. (+47) 33 51 38 55

Kortreklamasjon
Skal du klage/reklamere på transaksjoner på kortet ditt,
benytt eget skjema for dette. Gå til klageskjema for kort

Forsikring
Ønsker du å sende inn en klage eller reklamasjon på forsikringsprodukter, gjøres dette på Frende.no

Finansklagenemnda
Dersom vi ikke blir enige, kan du ta saken videre til Finansklagenemda. Dette er et uavhengig klageorgan som behandler tvister mellom banker eller forsikringsselskap og deres kunder.
Les mer hos Finansklagenemnda