Klage og reklamasjon

Vårt mål er at du skal være fornøyd!

Det kan allikevel hende at ett eller annet gjør at du ikke er helt fornøyd med en konkret tjeneste hos oss.

Gjelder din henvendelse klage på varslede renteendringer eller  priser i henhold til vår prisliste må du ta kontakt med din kunderådgiver eller vårt kundesenter.

Dersom du har tatt opp dette med din kunderådgiver og fremdeles ikke er fornøyd, kan du sende en skriftlig klage til banken. 

Du kan benytte vårt elektroniske klageskjema eller sende henvendelsen pr. post, merk henvendelsen klage. Vi behandler din henvendelse så raskt vi kan, senest innen 4 uker.

Dersom du etter behandlingen av din henvendelse ikke er fornøyd, kan du ta saken videre til Finansklagenemda. Finansklagenemda  er bransjens uavhengige klageorgan. De behandler tvister mellom bank/forsikringsselskap og deres kunder. Mer hos Finansklagenemnda

Klage og reklamasjonsskjema

  • For kort eller forsikring se lengre ned på siden.