Byggelån

Når du skal bygge eller totalrenovere ett hus

Byggelån er et midlertidig lån som dekker de løpende kostnadene du har i byggeperioden. Banken kan betale faktura i henhold til kostoverslag, mens du bygger.

Byggelånet har du kun i byggeperioden. Ofte er en slik periode fra 6 måneder til 2 år, men det er ingen begrensinger på dette. Du betaler kun renter på det du har brukt av rammen på byggelånet. Provisjonen betales av hele rammen. Forrentes hver måned, mens renter og provisjon trekkes fra byggelånet hvert kvartal.

Snakk med en rådgiver

Ved større oppussing/total renovering må det dokumenteres at byggelånet går til å heve verdien på boligen. Som hovedregel er byggelån tenkt til byggeprosjekter for oppføring av nybygg med totalentreprise.

Hva må være med i en søknad om byggelån?

Lånesøknaden skal inneholde de opplysninger som kreves for behandling av nedbetalingslån.

I tillegg kreves:

  • tegninger
  • byggetillatelse
  • kontrakter inngått i forbindelse med prosjektet
  • pristilbud/anbud
  • kostnadsoverslag
  • forhåndstakst i de tilfeller det er forutsatt

Det må også lages et detaljert og realistisk kostnadsoverslag. På byggeprosjekt kalkuleres med en kostnadssprekk som standard.

Slik fungerer byggelån

  1. Du mottar en faktura ifbm. prosjektet
  2. Faktura signeres av lånetaker(e) og sendes til rådgiver i banken per e-post for belasting på byggelånet
  3. Rådgiver belaster byggelånet og betaler fakturaen for deg
  4. Omgjøres til vanlig boliglån ved ferdigstillelse. Det krever ferdigattest fra kommunen og oppdatert e-takst.

Viktig med en god plan

Hva man drømmer om og tegner kan noen ganger måtte justeres i forhold til økonomien og hva kommunen tillater. Legg en god plan tidlig som du viser til banken. Så kan vi hjelpe deg å finne de beste løsningene økonomisk så du får realisert din boligdrøm. Det er fort gjort at kostnadsoverslag og tidsplaner ryker, så snakk med oss om fremdriften underveis i byggeprosessen.

Sikrer fremdrift

Med ett byggelån fra Sparebanken Øst sikrer du at prosjektet har god fremdrift. Lånet dekker de løpende kostnadene som belaster den totale byggelånsrammen. Du kan bygge bolig, mens vi tar oss av regningene.