ESG – Environmental, Social and Governance

Forkortelsen ESG er innarbeidet på norsk for å omtale miljø, sosiale forhold og eierstyring

I Sparebanken Øst integreres ESG i hele vår drift, ikke som en selvstendig del ved siden av.

For oss handler ESG om hvordan vi påvirker samfunnet rundt oss, men også hvordan disse faktorene påvirker bankens forretning i dag og i fremtiden. Den finansielle stabiliteten i verden står ovenfor stadige utfordringer som økonomisk kriminalitet, klimaendringer, bruk av naturressurser og sosial uro.

Dette kan ha konsekvenser for banken direkte, men også indirekte gjennom kundene våre, og det stilles krav til oss fra myndighetenes side. Blant annet medfører dette at vi som bank er pålagt å kartlegge hvordan våre bedriftskunder støtter opp om bærekraft i sin drift.

Er du eier av en bedrift med kundeforhold hos oss, ber vi deg besvare spørsmålene i skjemaet under *. 

*Informasjonen som legges inn i skjema blir kun benyttet til dette formål. Data blir slettet etter bruk.