Innskuddsgaranti

Sparebanken Øst er medlem av Bankenes sikringsfond.

Det betyr at du som kunde har en garanti for innskuddene dine på inntil 2 millioner kroner. Denne grensen gjelder selv om du har flere kontoer i samme bank. Dersom innskuddene dine skulle overstige grensen på 2 000 000 norske kroner kan du i visse tilfeller ha krav på en ubegrenset tilleggsbeskyttelse. Dette gjelder dersom innskuddet er mottatt i løpet av de siste 12 måneder og følger av en særlig livshendelse. Eksempler på slike hendelser kan være innskudd fra salg av bolig eller fritidsbolig, innskudd som er mottatt i forbindelse med inngåelse av ekteskap eller oppløsing av ekteskap eller innskudd som følge av avslutning av arbeidsforhold, arv, uførhet, død, forsikringsutbetaling eller erstatning.

Sparebanken Øst består av Topprente.noDinBANK.noyoungbank.no og Nybygger.no. Det betyr at Sparebanken Øst, Topprente.no, DinBANK.no, youngbank.no og Nybygger.no regnes som samme bank, og garantien på maksimum 2 millioner kroner er den øvre grense for summen av dine innskudd.

Garantien fra Bankenes sikringsfond blir effektiv dersom banken selv skulle bli ute av stand til å dekke sine forpliktelser.