Styret og ledelse

Styret

Øivind AnderssonØivind Andersson, født 1956
Statsautorisert revisor
Leder fra 2017, styremedlem fra 2015
Tidligere leder for bankens kontrollkomité

Lina Andal SørbyLina Andal Sørby, født 1986
Selvstendig næringsdrivende
Styremedlem fra 2022
Tidligere forstanderskapsmedlem

Cecilie HagbyCecilie Hagby, født 1966
Daglig leder
Styremedlem fra 2018
Tidligere varamedlem i styret

Håvard SaastadHåvard Saastad, født 1983
Finansrådgiver personkundemarked
Styremedlem for de ansatte siden 2022
Tidligere varamedlem i styret

Jorund Rønning IndrelidJorund Rønning Indrelid, født 1959
Daglig leder
Styremedlem fra 2019
Tidligere medlem og leder av styret

Sissel Album FjeldSissel Album Fjeld, født 1959
Hovedtillitsvalgt/konsulent
Styremedlem for de ansatte fra 2019
Tidligere styremedlem og forstanderskapsmedlem

Arne K. StokkeArne K. Stokke, født 1946
Advokat
Styremedlem fra 2019
Tidligere ansatt og styremedlem

Ole B. HoenOle B. Hoen, født 1976
Vice President Engineering & Technology
Styremedlem fra 2021
Tidligere forstanderskapsmedlem

Ledelsen

Pål StrandPål Strand, født 1965
Administrerende direktør
Møtende i styret
Ansatt i banken fra 1984

Kjell EngenKjell Engen, født 1969
Viseadm. direktør
Møtende i styret
Ansatt i banken fra 2003

Thor-Henning BråthenThor-Henning Bråthen, født 1981
Direktør økonomi og finans
Ansatt i banken fra 2017

Espen SollienEspen Sollien, født 1969
Direktør kunde
Starter i jobben i 2023

Ole SivertsenOle Sivertsen, født 1979
Direktør marked, kommunikasjon og samfunnsansvar
Ansatt i banken fra 2021

Anne Siri Rhoden JensenAnne Siri Rhoden Jensen, født 1961
Direktør stab
Ansatt i banken fra 1985

Arnljot LienArnljot Lien, født 1965
Direktør teknologi og automasjon
Ansatt i banken fra 2001