Personvernerklæring

Sparebanken Øst – konsernet

Vi tar sikkerheten til dine personopplysninger på alvor, noe som betyr at det skal være sikkert for deg å benytte deg av de produktene og tjenestene vi tilbyr. Som finanskonsern, har vi taushetsplikt og dine personopplysninger vil bli behandlet etter gjeldende personvernlovgivning.

Denne personvernerklæringen inneholder informasjon du har krav på når det samles inn opplysninger om deg, for eksempel fra nettstedet vårt, samt generell informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger.

Når vi skriver «du» i denne erklæringen, mener vi deg som kunde, potensiell kunde, medarbeider hos vår kunde eller andre relevante parter, slik som reelle rettighetshaver, autoriserte representant, bedriftskortinnehaver og tilknyttede parter.

Personvern

  • Hvilke personopplysninger har vi?
  • Hvor mottar vi dine personopplysninger fra?
  • Hvilke formål bruker vi personopplysningene til?
  • Rettslig behandlingsgrunnlag
  • Dine rettigheter når vi behandler personopplysninger om deg
  • Kontakt
  • Endringer i personvernerklæringen