Personvernerklæring

Sparebanken Øst – konsernet

Sparebanken Øst, org.nr. 937 888 937 og Sparebanken Øst Boligkreditt AS, org.nr. 993 997 889 er behandlingsansvarlige for dine personopplysninger som nevnt i denne personvernerklæringen. Vi tar sikkerheten til dine personopplysninger på alvor, noe som betyr at det skal være sikkert for deg å benytte deg av de produktene og tjenestene vi tilbyr. Som finanskonsern, har vi taushetsplikt og dine personopplysninger vil bli behandlet etter gjeldende personvernlovgivning.

Denne personvernerklæringen inneholder informasjon du har krav på når det samles inn personopplysninger om deg, for eksempel fra nettstedet vårt, samt generell informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger.

Personvern

 • Hvem behandler vi personopplysninger om?
 • Hvilke personopplysninger har vi?
 • Hvor mottar vi dine personopplysninger fra?
 • Hvilke formål bruker vi personopplysningene til?
 • Hvem kan vi utlevere personopplysningene dine til?
 • Hvor lenge behandler vi dine personopplysninger?
 • Rettslig behandlingsgrunnlag
 • Dine rettigheter når vi behandler personopplysninger om deg
 • Klager
 • Kontakt
 • Endringer i personvernerklæringen