Spar i fond når kursene faller

Å plassere sparepengene sine på bankkonto i dagens marked, gir relativt lite igjen i renter og avkastning.

Aksjer og fond er for mange forbundet med ordene risiko og mulighet for tap. Det er riktig at fondssparing har høyere såkalt risiko i forhold til banksparing, men i og med at fond er en samling av aksjer i ulike selskaper, er dette en langt mindre risikofylt plassering enn ved rene aksjehandler i ett og samme selskap.

Snakk med en kunderådgiver om fondssparing

Hvorfor fondssparing?

Å plassere sparepengene sine på bankkonto i dagens marked, gir relativt lite igjen i renter og avkastning. Det er i praksis null risiko å ha pengene i bank, men faktum er at det blir mer en oppbevaring framfor avkastningmuligheter sånn som det er for tiden. Bankrentene vil ikke engang dekke opp for inflasjonen(den vedvarende vekst i det generelle prisnivået).

Det som er viktig å merke seg med fondssparing, er at dette bør innebære en langsiktig sparehorisont (5-10 år). Har man fremtidige planer og drømmer om hytte- eller båtkjøp, ønsker å spare til barn eller barnebarn, eller innser at pensjonsutbetalingene i fremtiden ikke kan bli like lukrative som dagens ordninger, er fondssparing muligheten for å kunne realisere dette. Likevel anbefaler vi en bufferkonto i bank for uventede utgifter.

Månedlige spareavtaler

Vi ser i media i disse dager at aksjemarkedene, spesielt i Kina, er i krise. Det er nettopp i slike tider at man bør starte, eller øke, fondssparingen. Det er når kursene faller at man får flere andeler for pengene. Derfor anbefaler vi månedlige spareavtaler i fond som er med på å redusere den nevnte risikoen. Dette gjerne i tillegg til eventuelle engangsinnskudd.

Historisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt forvaltningskostnader. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.