Spar i fond når kursene faller

Å plassere sparepengene sine på bankkonto i dagens marked, gir relativt lite igjen i renter og avkastning.

Aksjer og fond er for mange forbundet med ordene risiko og mulighet for tap. Det er riktig at fondssparing har høyere såkalt risiko i forhold til banksparing, men i og med at fond er en samling av aksjer i ulike selskaper, er dette en langt mindre risikofylt plassering enn ved rene aksjehandler i ett og samme selskap.

Hvorfor fondssparing?

Å plassere sparepengene sine på bankkonto i dagens marked, gir relativt lite igjen i renter og avkastning. Det er i praksis null risiko å ha pengene i bank, men faktum er at det blir mer en oppbevaring framfor avkastningmuligheter sånn som det er for tiden. Bankrentene vil ikke engang dekke opp for inflasjonen(den vedvarende vekst i det generelle prisnivået).

Det som er viktig å merke seg med fondssparing, er at dette bør innebære en langsiktig sparehorisont (5-10 år). Har man fremtidige planer og drømmer om hytte- eller båtkjøp, ønsker å spare til barn eller barnebarn, eller innser at pensjonsutbetalingene i fremtiden ikke kan bli like lukrative som dagens ordninger, er fondssparing muligheten for å kunne realisere dette. Likevel anbefaler vi en bufferkonto i bank for uventede utgifter.

Månedlige spareavtaler

Vi ser i media i disse dager at aksjemarkedene, spesielt i Kina, er i krise. Det er nettopp i slike tider at man bør starte, eller øke, fondssparingen. Det er når kursene faller at man får flere andeler for pengene. Derfor anbefaler vi månedlige spareavtaler i fond som er med på å redusere den nevnte risikoen. Dette gjerne i tillegg til eventuelle engangsinnskudd.