Hvordan vet jeg at søknaden min har kommet frem?

 • Du vil motta en automatisk bekreftelse til den e-postadressen som du har oppgitt i søknadsskjemaet
 • Hvis du ikke mottar bekreftelse, sjekk din søppelpost (spam)
 • Har du ikke fått bekreftelse, kan du sende en e-post til gaver@oest.no

Når kan jeg søke Spire-støtte?

Søknader kan sendes hele året, men behandles primært i forbindelse med søknadsfrister gitt under www.oest.no/gaver/spire

Hvem får ikke Spire-støtte?

 • Private prosjekter
 • Offentlig virksomhet
 • Kommersielle selskaper

Hva kan jeg søke Spire-støtte til?

 • Tiltak rettet mot barn og ungdom
 • Prosjekter av allmenn interesse
 • Anlegg og utstyr
 • Lag/foreninger må prioritere sine ønsker og sende inn én søknad

Når får jeg svar på Spire-søknaden?

 • Tildelingsliste offentliggjøres på nettsiden
 • Søkere som får tildeling i første runde, får svar innen 1. juli
 • Søkere som får tildeling i andre runde, får svar innen 1. februar
 • Søker som ikke blir tildelt midler, får ingen videre beskjed om dette
 • Det gis ingen begrunnelse for tildelinger som gjøres

Hvem kan søke Spire?

 • Ideelle lag og foreninger som sogner til områder der Sparebanken Øst har kontor
 • Søker må være kunde/ønske å bli kunde i Sparebanken Øst