Hvorfor gir Sparebanken Øst bort pengegaver?

Gjennom snart 200 år har sparebankene i Norge delt av sitt overskudd for å stimulere til engasjement og utvikling i lokalområdet sitt. Sparebanken Øst viderefører tradisjonen med å ta samfunnsansvar og av å være opptatt av hva som skjer i regionen vår. Gjennom gavefondet Spire bidrar vi årlig med flere titalls millioner kroner til små og store prosjekt og tiltak. Fortrinnsvis for barn og unge, men også tiltak som kommer allmennheten til gode kan få støtte.

Hvordan vet jeg at søknaden min har kommet frem?

 • Du vil motta en automatisk bekreftelse til den e-postadressen som du har oppgitt i søknadsskjemaet
 • Hvis du ikke mottar bekreftelse, sjekk din søppelpost (spam)
 • Har du ikke fått bekreftelse, kan du sende en e-post til gaver@oest.no

Når kan jeg søke Spire-støtte?

Søknader kan sendes hele året, men behandles primært i forbindelse med søknadsfrister gitt under www.oest.no/gaver/spire

Hvem får ikke Spire-støtte?

 • Private prosjekter
 • Offentlig virksomhet
 • Kommersielle selskaper

Hva kan jeg søke Spire-støtte til?

 • Tiltak rettet mot barn og ungdom
 • Prosjekter av allmenn interesse
 • Anlegg og utstyr
 • Lag/foreninger må prioritere sine ønsker og sende inn én søknad

Når får jeg svar på Spire-søknaden?

 • Tildelingsliste offentliggjøres på nettsiden
 • Søkere som får tildeling i første runde, får svar innen 1. juli
 • Søkere som får tildeling i andre runde, får svar innen 1. februar
 • Søker som ikke blir tildelt midler, får ingen videre beskjed om dette
 • Det gis ingen begrunnelse for tildelinger som gjøres

Hvem kan søke Spire?

 • Ideelle lag og foreninger som sogner til områder der Sparebanken Øst har kontor
 • Søker må være kunde/ønske å bli kunde i Sparebanken Øst