Hvordan kan jeg få billigere båtforsikring?

Ulike sikkerhetstiltak som reduserer faren for skade gir lavere pris på båtforsikringen. Dette kan være sikkerhetstiltak som:

 • Organisert vakthold i båthavn.
 • Tyverisikring.
 • Alarm og gjenfinningssystem.
 • Vinteropplag i perioden 1. november til 15. mars.
 • At du som eier er medlem av Redningsselskapet.

Merk at dette punktet gjelder for fritidsbåt med og uten innenbordsmotor, samt seilbåt. Det gjelder ikke for båter uten motor.

Kan jeg forsikre båt som skal leies ut?

Båtutleie regnes som næringsvirksomhet og forsikres ikke på standard båtforsikring.

Kan jeg forsikre husbåt?

Nei, vi forsikrer ikke husbåt eller andre båter som brukes som fast bolig.

Hvor gjelder båtforsikringen?

 • I Norge, Sverige, Danmark, Finland og 12 nautiske mil fra grunnlinjen til disse landenes fastland.
 • Kattegat og Skagerak, øst for en linje trukket mellom Lindesnes og Hirtshals.
 • Østersjøen, Finskebukta og Bottenvika.
 • I perioden 1. mai-30. september gjelder forsikringen også i resten av Europa, samt 200 nautiske mil fra grunnlinjen til det europeiske fastlandet. I samme periode gjelder forsikringen også overfart til Island, Storbritannia, Madeira, Azorene og Kanariøyene.

Hvem er forsikret gjennom båtforsikringen?

 • Båtforsikringen gjelder for forsikringstaker og eventuell medeier av båten.
 • Ansvarsdekningen gjelder for den som bruker båten.
 • Med fører- og passasjerulykke gjelder den for alle ombord, eller som oppholder seg ved båten.
 • Med panthaverdekning gjelder den til fordel for panthaver.

Hva kan forsikres med båtforsikring?

Fritidsbåt med innenbords- eller utenbordsmotor og seilbåt under 50 fot og gjør under 50 knop kan forsikres.