Hvordan avslutter jeg en depositumskonto?

Når leieforholdet opphører kan utleier gå inn i nettbanken og frigi depositumskontoen.

I kontooversikten åpner du detaljer for kontoen og velger «Frigi».

Kontooversikt i nettbanken

Må leietaker være kunde for å få depositumskonto?

Ja. Hvis leietaker ikke er kunde fra før, opprettes kundeforholdet i forbindelse med at depositumskontoen bestilles. Leietaker behøver ikke å ha andre kontoer eller produkter.

Bli kunde

Hvordan åpne en depositumskonto?

Depositumskonto kan du du enkelt åpne selv i nettbanken. Du velger Åpne ny konto under Kontoer og lån i menyen. Velg Depositumskonto.

For å få gjennomført bestillingen må du ha leietakers navn, fødselsnummer, telefonnummer og e-postadresse tilgjengelig. I tillegg må du ha utleieenhetens adresse, samt en PDF-kopi av den signerte leiekontrakten. Når du har signert med BankID får leietaker melding med instruksjoner om signering.

Det er greit å vite at det er utleier som må opprette kontoen, mens det er leietaker som blir kontoeier, og dermed får renteinntektene. Både utleier og leietaker disponerer kontoen i fellesskap.

Åpne ny konto