Hva er en disposisjonsfullmakt

Ved å skrive en disposisjonsfullmakt gir du en annen person rett til å disponere spesifikk konto(er) som står i ditt navn. Fullmakten signeres elektronisk av deg som er kontoeier, eller du kan komme innom et av våre kontorer for å signere. Dersom ikke disponenten er kunde i banken, må vedkommende bli det. For enkelthets skyld bør det opprettes nettbankavtale slik at oppgaver som å betale regninger og overføre penger kan utføres digitalt, men dette er ikke et krav. Disponent vil se kontoen i sin nettbank og utføre betalingene ved å legitimere seg med sin egen BankID.

Hva vil det si å være disponent

Om du ønsker å hjelpe til med å betale regninger for en annen person, bør du bli disponent. Da får du tilgang til bankkontoen til den man ønsker å hjelpe. Kontoeier oppretter en disposisjonsfullmakt og disponent bruker sin egen BankID for å utføre oppgavene.

Hva vil det si å disponere en konto

Som disponent får man tilgang til en eller flere spesifikke bankkontoer eiet av en annen person. Disponenten kan utføre oppgaver på vegne av kontoeier, slik som å betale regninger og overføre penger. Kontoeier definerer hvilke konto(er) man ønsker at disponenten skal disponere.

Kan flere disponere en konto

Kontoeier kan oppnevne én eller flere disponenter gjennom en disposisjonsfullmakt. Send sikker e-post fra nettbanken og gi opplysninger om disponent og hvilken konto det gjelder. Disponent må også være kunde i banken.

Hvordan bli disponent på en konto

For å bli disponent må kontoeier opprette en disposisjonsfullmakt gjennom å sende sikker e-post fra nettbanken, gi opplysninger om disponent og hvilken konto det gjelder og så signere avtalen elektronisk. Disponent må også være kunde i banken.

Det er også mulig å opprette disposisjonsfullmakt på ett av våre kontoer. Når disposisjonsfullmakten er signert og registrert i banken, vil disponent få tilgang til konto.

Dersom disponent ikke allerede er kunde, må et kundeforhold opprettes og legitimasjon fremvises.

Hvordan ser man en konto man disponerer

Gå til menypunktet «Kontoer» og velg «kontooversikt». Under oversikt over dine egne kontoer finner du de du har disposisjonsrett over.