Hva er en disposisjonsfullmakt?

Ved å skrive en disposisjonsfullmakt gir du en annen person rett til å disponere spesifikk kontoer som står i ditt navn. Fullmakten kan signeres elektronisk av deg som er kontoeier, eller du kan komme innom et av våre kontorer for å signere. Dersom ikke disponenten er kunde i banken, må vedkommende bli det. For enkelthets skyld bør det opprettes nettbankavtale slik at oppgaver som å betale regninger og overføre penger kan utføres digitalt, men dette er ikke et krav. Disponenten vil se kontoen i sin nettbank og utføre betalingene ved å bruke sin egen BankID og nettbank.

Hvordan hjelpe med å betale regninger?

Om du ønsker å hjelpe en person med å betale regninger og overføre penger, kan kontoeier gi deg disposisjonsfullmakt. Det er kontoeier som oppretter en disposisjonsfullmakt via banken og disponenten bruker sin egen BankID og nettbank for å utføre oppgaver på vegne av kontoeier. Hvilke kontoer disponenten har tilgang til er synlige og håndteres i disponentens egen nettbank.

Hva vil det si å disponere en konto?

Som disponent får man tilgang til en eller flere spesifikke bankkontoer som eies av en annen person. Disponenten kan utføre oppgaver på vegne av kontoeier, slik som å betale regninger og overføre penger. Kontoeier bestemmer hvilke kontoer man ønsker at disponenten skal kunne ha tilgang til.

Kan flere disponere en konto?

Kontoeier kan oppnevne én eller flere disponenter ved å gi en disposisjonsfullmakt. For å bli disponent må kontoeier opprette en disposisjonsfullmakt gjennom å sende sikker e-post fra nettbanken, gi opplysninger om disponent, hvilke kontoer det gjelder og så signere avtalen elektronisk. Dersom disponent ikke allerede er kunde, må et kundeforhold opprettes og legitimasjon fremvises.
Kontoeier kan også ta kontakt med et av våre kontorer for å opprette disposisjonsfullmakt.

Hvordan bli disponent på en konto?

For å bli disponent må kontoeier opprette en disposisjonsfullmakt gjennom å sende sikker e-post fra nettbanken, gi opplysninger om disponent, hvilke kontoer det gjelder og signere avtalen elektronisk. Dersom disponent ikke allerede er kunde, må et kundeforhold opprettes og legitimasjon fremvises.
Det er også mulig å opprette disposisjonsfullmakt ved et av våre kontoer. Når disposisjonsfullmakten er signert og registrert i banken, vil disponent få tilgang til konto.

Hvordan ser man en konto man disponerer?

I «Min oversikt» i nettbanken vil du finne oversikt over hvilke kontoer du disponerer.