Hva skjer med renten på beløp under eller over på Høyrente bedrift?

Det er ikke mulig med innskudd under 10 millioner eller over 100 millioner kroner på denne kontoen.

Dersom beløpet går over 100 millioner på grunn av renteinntekter eller under 10 millioner på grunn av uttak, vil renten bli satt ned i henhold til prislisten på det beløpet som er over eller under.

Renten vil alltid være best på beløpet mellom 10 og 100 millioner kroner.

Hvordan kapitaliseres renten på Høyrente bedrift?

Renten kapitaliseres årlig.

Er det noen begrensninger på antall uttak på Høyrente bedrift?

Det kan være inntil 12 varslede uttak på kontoen. Uttakene må gjøres med 31 dagers varsel for hele eller deler av beløpet.

Kan jeg opprette flere Høyrente bedrift kontoer?

Nei, du kan opprette kun én høyrentekonto.

Bestill høyrentekonto